De Kraanvogel

Praktijk voor Psychotherapie

Werkwijze psychotherapie

Ik werk cliëntgericht en ervaringsgericht. Ik werk met volwassenen, met jongvolwassenen (adolescenten) en met (echt-)paren.

Cliëntgericht

De cliëntgerichte psychotherapie is één van de drie hoofdrichtingen in de psychotherapie (de andere zijn gedragstherapie en psycho-analyse). De grondlegger van deze richting was de Amerikaan Carl Rogers.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de cliëntgerichte psychotherapie is, dat ieder mens in zichzelf het vermogen heeft om zichzelf te verwezenlijken. De therapie is erop gericht om (opnieuw) contact met dit vermogen te maken.

Het contact met dit vermogen raak je vaak in de loop van je leven kwijt. Eén van de belangrijkste redenen waarom je het contact hiermee kunt verliezen is, dat iedereen al vanaf zijn of haar vroegste jeugd bepaalde manieren ontwikkelt om zich staande te houden. Dit kun je ook wel overlevings-strategieën noemen. Op het moment dat je deze strategie ontwikkelt is het vaak de minst slechte manier om je staande te houden. Later in je leven merk je vaak dat deze strategie niet meer werkt, en zelfs een beperking gaat vormen. Je krijgt als het ware steeds minder bewegingsvrijheid.

In de therapiegesprekken nodig ik je uit, uit te spreken wat je dwarszit, je angsten, verlangens, overtuigingen. Door dit uit te spreken en door de reacties die ik je geef komt er weer meer bewegings-vrijheid. Die bewegingsvrijheid is een belangrijk onderdeel van het vermogen om jezelf te verwezenlijken.

Mensen geven na afloop van een gesprek of een serie gesprekken vaak aan dat ze meer levensvreugde  ervaren en beter weten hoe ze zelfstandig verder kunnen.

Ervaringsgericht

Ervaringsgericht wil zeggen: je ervaring staat centraal. In de therapie kom je er gaandeweg achter hoe de dingen voor jou voelen, wat gebeurtenissen uit het heden of het verleden voor jou betekenen en wat je daarmee wilt.
Ik vraag je dus naar jouw ervaringen. Vaak beginnen we met ervaringen van hier en nu. Je loopt in je werk, je relatie of de opvoeding van je kinderen vast en in het gesprek gaan we kijken, hoe dat nou precies gaat, en vooral ook hoe dat voor jou voelt. 

Soms vraag ik je dan, of dit je herinnert aan eerdere situaties of periodes in je leven. Het is echter nooit een doel op zich om in het verleden te gaan 'graven'.

Het is voor de meeste mensen erg wennen om bewust aandacht aan hun ervaring te geven. Vaak kom je in een gesprek eerst allerlei overtuigingen, woede, verdriet, overlevingsstrategieën tegen. Vaak merk je tijdens een gesprek echter ineens: hier gaat het over. Je krijgt meer contact met de betekenis van de gebeurtenissen en de gevoelens.

Door dit proces van uitspreken, onderzoeken en herkennen steeds opnieuw in de gesprekken te oefenen raak je zelf steeds meer bedreven in het contact maken met je eigen ervaringen. Als het goed is heb je mij na een kortere of langere tijd daar niet meer bij nodig.

Anke Mulder, psychotherapeut

Op de volgende pagina vind je informatie over mij, Anke Mulder, psychotherapeut.