De Kraanvogel

Praktijk voor Psychotherapie

Overbrugging tot start psychotherapie

Als u moet wachten tot het starten met psychotherapie (in De Kraanvogel, of ergens anders) zou u acupunctuur kunnen overwegen in De Kraanvogel. Koos van Kooten, arts-acupuncturist, heeft ruime ervaring met o.a. angststoornissen, depressie, vermoeden van (normaal of hoog-intelligent) autisme en maakt naast acupunctuur gebruik van gesprekken en ervaringsgerichte (aandachts-)oefeningen. Hij is lid van een groep complementaire zorgverleners die (in Utrecht) in overleg met reguliere zorgverleners overbruggingszorg aanbieden, in Arnhem onderzoekt hij de mogelijkheid tot zo'n netwerk.

Voorbereiden op psychotherapie

Helaas zijn er al lange tijd grote wachtlijsten voor psychotherapie. Ook in mijn praktijk is er inmiddels een wachttijd. Ik heb gemerkt dat het voor sommige mensen goed werkt om in de tijd voor de start met psychotherapie acupunctuur te volgen bij mijn collega (en partner), Koos van Kooten. Hij is arts en acupuncturist en heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met psychische klachten. Hij gebruikt daarvoor gesprekken, ervaringsgerichte aandachtsoefeningen, en daarnaast natuurlijk acupunctuur. Acupunctuur heeft zowel op lichamelijke als psychische verschijnselen invloed.

Verminderen van spanning

Eén van de manieren waarop acupunctuur helpt is door het verminderen van spanning. Bij psychische klachten treden vaak klachten op van spanning (bijvoorbeeld gespannen ademhaling, hoge schouders, hogere spierspanning, moeilijk inslapen of doorslapen. Acupunctuur kan heel gericht deze spanning helpen verminderen. Dat geeft vaak ook ruimte voor onderdrukte emoties (boosheid, verdriet) of maakt het mogelijk om emoties beter te hanteren (bijvoorbeeld minder verdwijnen in angst of somberheid). Het kan ook helpen om meer energie te gaan ervaren en daarmee ook wat meer ruimte voor verandering. Dat komt in psychotherapie allemaal erg van pas.

Je aandacht helpen richten

Net als ik gaat mijn collega er vanuit dat door in alle rust aandacht te geven aan je ervaringen (bijvoorbeeld: je lijf, je emoties, verlangens, pijn, intuïtie) je lichaam en geest ondersteund worden in het vinden van een groter welbevinden. Hij noemt zijn manier van werken daarom 'Acupunctuur met Aandacht'.  In psychotherapie is één van de belangrijkste vaardigheden die je kunt leren: stilstaan bij je ervaringen, daar woorden aan kunnen geven, er ruimte voor maken. In consulten acupunctuur in De Kraanvogel werk je al aan die vaardigheden.

Praktisch

Tijdens een kennismakingsgesprek of tijdens het eerste telefonische contact noem ik soms deze mogelijkheid. De begeleiding met acupunctuur staat verder los van mijn begeleiding met psychotherapie. Je maakt zelf een afspraak met Koos van Kooten (tel. 06-54124295 of zie zijn contactformulier). De Kraanvogel - Acupunctuur hanteert eigen tarieven en de kosten worden niet vergoed door de basisverzekering (vaak wel deels door de aanvullende verzekering). U kunt meestal binnen één tot twee weken terecht voor een intakegesprek en snel daarna starten.