De Kraanvogel

Praktijken voor psychotherapie en acupunctuur

Over ons

Sinds 2004 werken wij, Anke Mulder en Koos van Kooten samen in De Kraanvogel. Daarmee werd een idee dat al veel langer bestond werkelijkheid. Wij werken beiden op onze eigen manier, maar er is veel wat ons verbindt, in ons werk en privé.

Het zou een goed idee zijn...

Wij ontmoetten elkaar in 1991 en raakten in gesprek over onze studie. Beiden waren we bijna klaar met onze opleiding, beiden hadden we onze vraagtekens bij wat we geleerd hadden en beiden waren we geïnteresseerd in de verbinding tussen gezondheidszorg voor het lichaam en gezondheidszorg voor de geest. "Eigenlijk zou het een goed idee zijn om samen te gaan werken als psycholoog en arts." Het zou nog 12 jaar duren voordat het zover was, maar zonder die eerste ontmoeting en dat goede idee was De Kraanvogel er nooit gekomen.

Gezondheid bevorderen in plaats van ziekte bestrijden

Allebei hebben we een manier van werken gekozen die erop gericht is om dat wat gezond en vitaal is te bevorderen. Ja! zeggen tegen het leven is volgens ons zinvoller dan Nee! zeggen tegen ziekte, ongemak of afwijkingen. De Cliëntgerichte psychotherapie verwoordt het als 'aangeboren wens tot zelfverwerkelijking', de Chinese term zou kunnen zijn 'de juiste energie versterken' of 'in je Element komen'.

Lichaam en geest

Beiden komen we dagelijks in ons werk tegen dat lichamelijke en geestelijke (emotionele) verschijnselen samenhangen. Aandacht voor de geest is belangrijk bij lichamelijke klachten en ziektes, en aandacht besteden aan het lijf is belangrijk om je ook geestelijk goed te voelen.

Heling

Beiden werken we veel met mensen die in hun jeugd (soms ook later) traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar nu de gevolgen van ondervinden. Wanneer duidelijker wordt hoe klachten en (gebrek aan) welbevinden samenhangen met manieren om te overleven wordt het mogelijk om meer te gaan leven.

Ook privé samen

Wij zijn ook privé samen. Sinds 1994 zijn wij getrouwd en we hebben samen twee kinderen die inmiddels twintigers zijn. Veel van wat we voor ons werk hebben geleerd hebben we ook privé moeten toepassen, onder meer vanwege bijzonderheden van onze kinderen. Mede daardoor zijn we in de loop van de jaren gegroeid in mededogen, geduld en duidelijkheid.

Twee praktijken

Wij delen de naam "De Kraanvogel" en onze praktijkruimtes, maar werken organisatorisch in twee afzonderlijke praktijken (De Kraanvogel - Acupunctuur en De Kraanvogel - Psychotherapie). Dit is vooral vanwege de verschillende plaatsen die onze praktijken binnen de gezondheidszorg en de financiering innemen. Een enkele keer maakt iemand tegelijkertijd gebruik van onze diensten. In dat geval overleggen we met elkaar (zoals we dat ook met andere hulpverleners doen).