De Kraanvogel

Praktijken voor psychotherapie en acupunctuur

Onze naam

Veel mensen vragen ons waarom we als naam 'De Kraanvogel' hebben gekozen. En wat er voor bijzonders aan kraanvogels is. Toen we de naam kozen hadden we daar een aantal redenen voor en die redenen gelden nog steeds, maar inmiddels zijn we ook echte 'fans' van deze geweldige vogels!

De dans van de kraanvogel (1)

In de Tai Ji Chuan bestaat er een vorm, een serie bewegingen met de naam 'de dans van de kraanvogel'. Daarbij wordt steeds een beweging omhoog aan de ene kant verbonden met een beweging omlaag aan de andere kant, een beweging naar binnen verbonden met een beweging naar buiten, links gecombineerd met rechts. Deze serie bewegingen is een mooie uitdrukking van het yin-yang-evenwicht en van de verbinding tussen hemel en aarde. Ook symboliseert het de weg naar binnen (naar je innerlijk) om vervolgens weer naar buiten te treden.

De kraanvogel roept vanuit de schaduw

In de Yi Jing (I Tjing), een belangrijk Chinees boek staat bij hexagram 61 'Innerlijke Waarheid' (Zhong Fu) de tekst: "De kraanvogel roept vanuit de schaduw, zijn jong antwoordt. Ik heb een goede beker, deel hem met mij!" Andere vertalingen zeggen: "... mijn levensbeker is tot de rand gevuld, kom je hem met me delen?". Wij willen een plek zijn waar je terecht kunt om de beker van het leven te delen. 

Vrede

In Japan en China is de kraanvogel enorm geliefd. In Japan geldt de kraanvogel als symbool van vrede. Bijvoorbeeld op de gedenkplek voor de atoombomaanval op Hiroshima hangen vele van papier gevouwen ('origami') kraanvogels.

De dans van de kraanvogel (2)

Jaren nadat we deze naam gekozen hadden herontdekte ik (Koos) de eerste keer dat ik hoorde over kraanvogels. Dat was in het boek 'Niels Holgersons wonderbaarlijke reis' van Selma Lagerlöf, waar een hoofdstuk is genoemd naar 'De grote dans van de kraanvogels'. Uiteindelijk is het maar een kort stukje, maar het heeft destijds grote indruk op me gemaakt, ook weer vanwege de relatie tussen Hemel en Aarde die erin wordt benoemd.

En toen kwamen de grijze, als in schemering geklede vogels, met pluimen aan de vleugels en met rode veren versierde nekken, de grote vogels met hun lange benen, hun slanke halzen, hun kleine koppen. Ze kwamen aanglijden over de berg in een geheimzinnige bedwelming. Terwijl ze voortgleden, zwaaiden ze rond, half vliegend, half dansend. Met de vleugels gracieus opgeheven, bewogen ze zich onbegrijpelijk snel. Er was iets vreemds, iets wonderlijks in hun dans. Het was alsof er grijze schaduwen een spel speelden, dat het oog nauwelijks volgen kon. Het was alsof zij dat hadden geleerd van de nevels, die over de eenzame moerassen zweefden. Er was betovering in. Allen die voor het eerst op de Kullaberg waren, begrepen waarom de gehele bijeenkomst naar de dans van de kraanvogels heette. Er was woestheid in, maar het gevoel dat het wekte was toch een zoet verlangen. Niemand dacht nu nog aan strijd. Integendeel, allen, de gevleugelden en zij die geen vleugels hadden, wilden zich oneindig hoog verheffen, boven de wolken zweven, zoeken wat daarachter ligt, het zware lichaam afschudden, dat hen naar de aarde trok en wegzweven naar het bovenaardse. Zulk een verlangen naar het onbereikbare, naar dat wat achter het leven verborgen is, voelden de dieren maar eens in het jaar, en dat was op de dag dat zij de grote kraanvogeldans zagen.

Geweldige vogels

kraanvogelpaar'Onze' kraanvogels zijn de Europese kraanvogels (er zijn veel soorten kraanvogels op de wereld). In Nederland komen ze sinds een paar jaar weer voor (in het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe), in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje zijn ze redelijk talrijk. Het zijn trekvogels die zich in het voorjaar en de herfst in grote groepen verzamelen voor en tijdens de trek. Het is lastig in woorden uit te drukken waarom dit zulke geweldige vogels voor ons zijn, maar de paar keer dat we ze in het wild hebben gezien weten we nog precies. Hoe ze bewegen, het geluid dat ze maken, op één keer kraanvogels zien en horen kun je heel lang teren, dat geeft (ons) een groot geluksgevoel.

Inspiratiebron

De kraanvogel is dus een inspiratiebron voor ons. We hopen dat deze inspiratie, de dans van het leven, de verbinding tussen hemel en aarde, vrede en dat onuitsprekelijke geluksgevoel voelbaar zijn in onze manier van werken en in onze praktijk.