De Kraanvogel

Onderwijs voor Acupuncturisten

Vijf Elementen Acupunctuur leren

Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley is een volledig acupunctuursysteem. Vanouds werd het overgedragen van leraar op leerling via de zgn oral tradition, en nog steeds is dit de beste manier van leren. Koos van Kooten geeft lessen in aspecten van Vijf Elementen Acupunctuur waarin je eigen waarneming het beginpunt vormt en de theorie een middel is om deze waarneming te ordenen. Daarnaast biedt hij, zowel individueel als in kleine groepen, begeleiding aan wie daadwerkelijk met Vijf Elementen Acupunctuur gaat werken.

Losse blokken in plaats van één cursus

In plaats van één lange cursus bied ik losse weekends of cursusdagen aan. Op dit moment staat er één weekend gepland, op 26-27 september 2020.

Daarnaast zijn er dagen die bij voldoende belangstelling worden gegeven. Deze worden in overleg gepland indien voldoende mensen aangeven hier belangstelling voor te hebben.

Actuele cursussen

De volgende cursussen worden aangeboden.

Mogelijke cursusdagen (in overleg, evt. ook in kleinere groepen)

Begeleiding (individueel of in kleine groep)

Wie zich wil bekwamen in Vijf Elementen Acupunctuur heeft daarbij absoluut feedback nodig. Koos van Kooten biedt je daartoe de mogelijkheid. Dat kan zowel in je eigen praktijk (samen patiënten zien, evt. in aanwezigheid van andere collega's) als in zijn praktijk in Utrecht (aan de hand van video's, of in aanwezigheid van de patiënt). Daarbij is de feedback er op gericht dat je je waarneming (kleur, stem, geur, emotie, pols) verfijnt en trefzekerder wordt in je keuzes. Informeer bij mij naar de mogelijkheden of kijk op de pagina over supervisie in Vijf Elementen Acupunctuur.

Literatuur

Bij de lessen ontvang je een syllabus. Daarnaast is het boek van Nora Franglen The handbook of Five Element Practice (Uitg. Singing Dragon Press, verkrijgbaar bij bol.com of bij voorkeur via je eigen boekwinkel) zéér aan te raden. Dit boek bevat ook een teach yourself-gedeelte waardoor je je kunt laten inspireren. Zeer aangename en leerzame lectuur is daarnaast In the Footsteps of the Yellow Emperor van Peter Eckman, over de geschiedenis van Vijf Elementen Acupunctuur en de verschillen met TCM-acupunctuur.

Andere boeken die mensen vaak gebruiken zijn volgens mij minder geschikt om als enige bron te gebruiken. Five Element Constitutional Acupuncture (Hicks, Hicks en Mole) bevat naast enkele lezenswaardige hoofdstukken over de uitingsvormen van de verschillende Elementen ook hoofdstukken die eerder verwarrend zijn en weinig gebaseerd lijken op de praktijk. Boeken van Lonny Jarrett (Nourishing Destiny en The Clinical Practice of Chinese Medicine) bevatten veel informatie maar besteden erg veel aandacht aan de specifieke visie van de auteur over het verwezenlijken van je 'ware zelf' en verwaarlozen daarmee naar mijn mening wat teveel de meer aardse aspecten van het bestaan. Het boek Between Heaven and Earth van Beinfield en Korngold (vertaling: Handboek Chinese Geneeswijzen) is volledig onbruikbaar omdat het stereotiepen, om niet te zeggen karikaturen, van de verschillende Elementen maakt, geen informatie over behandeling bevat en daarnaast vooral bedoeld lijkt om de eigen kruidenlijn te promoten.