De Kraanvogel

Onderwijs voor Acupuncturisten

Ervaringsgericht onderwijs voor acupuncturisten

Veel acupunctuuronderwijs bestaat uit het overdragen van kennis, eventueel aangevuld met het aanleren van vaardigheden. Onderwijs in De Kraanvogel is ervaringsgericht. Wij gaan ervan uit dat je beter leert als je eigen ervaring het uitgangspunt vormt voor het leerproces.

We bieden ook kennis en vaardigheden aan. Kennis kan dienen als een kader om je ervaringen te ordenen. En vaardigheden geven je de mogelijkheid om handen, voeten en een stem te geven aan wat je ervaring je leert.

Ervaringsgericht - hoe ziet dat er uit?

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we niet 'praten over' doorstroming van Qi, maar oefeningen aanbieden waarin je doorstroming of stagnatie kunt ervaren. Het kan ook betekenen dat de vraag "wat voel je in je lijf?" of "welke emotie voel je?" aan de orde komt tijdens een oefening. Als werkvormen kun je denken aan:

  • meditatieve oefeningen
  • qi-gong-oefeningen
  • uitwisseling van ervaringen in kleine groep aan de hand van specifieke vragen
  • kleuren, stemgeluid, emoties of geuren waarnemen bij elkaar, in de omgeving en bij patiënten
  • rollenspelen

Waarom is dit belangrijk?

Slechts een deel van het effect van een behandeling (met acupunctuur of andere methoden) valt terug te voeren op de specifieke behandeling. Een belangrijk deel van het effect heeft te maken met de manier waarop je zelf aanwezig bent. Wat is je relatie met de methode die je hanteert? - als je hier enthousiast over bent werkt de behandeling beter! Op wat voor manier luister je naar en spreek je met de patiënt? - meer empathie en duidelijkheid dragen bij aan het effect! Veel van deze zogeheten 'aspecifieke' effecten treden onbewust op - daardoor laat je mogelijkheden liggen. Door je bewuster te worden van wat zich in jou zelf afspeelt krijg je de mogelijkheid beter te herkennen wat voor appèl een situatie op je doet. Als daar thema's in naar voren komen die voor jou belangrijk zijn kun je ook specifiek kijken hoe je daar mee om wilt gaan. (Een artikel van Koos van Kooten over aspecifieke aspecten van behandelingen met de titel "Aandacht - het ongrijpbare ingrediënt" staat op www.benshen.nl.)

Juist in de hulpverlening kom je veel met mensen in aanraking die op allerlei manieren vast zitten: in hun lijf, in hun emoties, in hun gedrag. Dat geldt ook als ze je benaderen voor het verhelpen van een 'eenvoudige' klacht. Door in jezelf meer bewustzijn te ontwikkelen van je eigen lijf, je emoties en je gedrag kun je beter herkennen wat zich in je patiënt afspeelt en je kunt leren om daar passend op te reageren - misschien wel anders dan je gewend was.

Kennis als kader

Als acupuncturist hebben we heel veel kennis: het meridiaanstelsel, de Organen en Ingewanden, Yin / Yang, Vijf Fasen en heel veel details staan ons ter beschikking. Vanuit vooropleiding, nascholing of bijscholing hebben velen van ons zich nog andere invalshoeken eigen gemaakt. Veel van deze kennis is ontstaan vanuit de ervaring van onze voorlopers of onze docenten. Door de manier waarop we deze kennis aangeboden hebben gekregen of hoe we hier mee zijn omgegaan kan het zijn dat de oorspronkelijke ervaring bij de overdracht verloren is gegaan. In de lessen bij De Kraanvogel bieden we kennis bij voorkeur aan als kader voor de ervaringen die je zelf opdoet. Vaak gaat het dan niet om nieuwe kennis maar om het op een andere manier ordenen van wat je al weet - zodat er een verdieping van je kennis en een nieuw besef van verband tussen wat je al wist optreden.

Vaardigheden: handen en voeten geven aan wat je weet

Naaldtechnieken, puntcombinaties, polsdiagnostiek, het stellen van vragen, luisteren, voelen, kijken en ruiken zijn belangrijk. Ze worden krachtiger, helderder en betekenisvoller als ze gegrond zijn in je ervaring.