De Kraanvogel

Onderwijs voor Acupuncturisten

Actuele cursussen en lessen

Op deze pagina vindt u verwijzingen en korte beschrijving van de actuele cursussen en lessen voor acupuncturisten in De Kraanvogel. De 'cursussen' zijn gewijd aan één onderwerp en hebben een vast programma. Verschillende combinaties van cursussen worden als blok aangeboden en kunnen in verband met de continuïteit in de groep alleen in combinatie worden gevolgd.

Onder 'lessen' versta ik ook groepssupervisie, individuele supervisie of andere vormen van op maat gemaakte begeleiding.

Actueel

De (gecombineerde) cursus  van 17 en 18 maart a.s. gaat zeker door. Er zijn nog enkele plekken vrij, wees welkom!

De Gouden Poort: overleven, wanhoop en wedergeboorte

Vrijwel iedereen komt in zijn of haar leven op een moment dat wat vanzelfsprekend leek of was geen houvast meer biedt. Op zo'n moment sta je voor de fundamentele keus: ga ik door op de oude voet of niet? waar ga ik me op richten? overleven of (meer) gaan leven hoe ik bedoeld ben?

Binnen het systeem van de Vijf Elementen is de overgang tussen de Elementen Metaal en Water verbonden met deze overgang. Vanwege het grote belang van deze overgang wordt deze ook wel de 'Gouden Poort' genoemd. Als iemand niet in staat is deze overgang te maken ontstaat een karakteristiek polsbeeld, dat in de Vijf Elementen Acupunctuur de Husband-/Wife-imbalance wordt genoemd. Als je dit beeld weet te herkennen is de behandeling technisch gezien relatief eenvoudig. Echter: aangezien deze toestand met fundamentele en existentiële vragen verbonden is is het daarnaast belangrijk om zelf vertrouwd te zijn met het thema. Deze dag is geschikt voor elke acupuncturist die acupunctuur (mede) wil inzetten om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is de dag geschikt voor wie met Vijf Elementen Acupunctuur werkt of wil gaan werken. Deze cursusdag wordt als één geheel aangeboden met de cursus Aggressive Energy: schoonmaak in de diepteEerstvolgende data: 17 en 18 maart 2018.

LEES MEER

Aggressive Energy: schoonmaak in de diepte

Xie qi komt zoals bekend doorgaans van buiten en wordt in de buitenste lagen opgevangen en zo mogelijk weggewerkt. Er zijn echter situaties waarin dit niet of onvoldoende lukt. Ofwel de xie qi is te sterk of te langdurig waardoor de verdediging tekort schiet. Of de verdediging schiet tekort waardoor een relatief onschuldige xie qi diep kan doordringen. In een derde scenario komt de xie qi al op een diepere laag binnen (via bijv. injectie) waardoor de verdediging wordt omzeild. Hoe dan ook: bij een aantal mensen zit xie qi min of meer gevangen in de diepte. Daar vormt het een blokkade: wat er ook maar op niveau van de zheng qi wordt aangeboden komt in de xie qi terecht en voedt of verschuift deze. Dit is een relatief veel voorkomende situatie die er voor kan zorgen dat een op zich goede behandeling géén of een averechts effect heeft. Met het relatief eenvoudig aan te leren behandelprotocol voor Aggressive Energy (de Engelse vertaling voor xie qi en de term die hiervoor in de Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley wordt gebruikt) kan de xie qi uit de diepte naar buiten worden geleid, met vaak groot effect op welbevinden. Deze cursusdag wordt als één geheel aangeboden met de cursus De Gouden Poort: overleven, wanhoop en wedergeboorte. Eerstvolgende data: 17 en 18 maart 2018.

lees meer

Entry-exitblocks: stagnatie ervaren, begrijpen en behandelen

In deze cursus staat de doorstroming van Qi in de circadiane- of wei-cyclus centraal. Wat in de TCM vaak 'Lever-qi-stagnatie' wordt genoemd kan nauwkeuriger worden ervaren en begrepen als gebrek aan doorstroming op de overgangen tussen de verschillende hoofdmeridianen, bijvoorbeeld van Lever- naar Longmeridiaan, van Nier- naar Pericardmeridiaan of van Dunne Darm- naar Blaasmeridiaan. Elk van deze stagnaties heeft zijn eigen karakteristieken en is daarnaast relatief eenvoudig te diagnosticeren via polsonderzoek. Ook de behandeling is relatief eenvoudig en geeft snel effect. We zullen deze stagnaties aan de hand van oefeningen onderzoeken en kijken welke klachten en verschijnselen bij welke stagnatie kunnen passen. Daarnaast krijg je de achterliggende theorie en de vaardigheden om ze te vast te stellen en te behandelen. Deze cursus is gegeven op 27 en 28 januari 2018. Bij voldoende belangstelling wordt deze in het najaar opnieuw aangeboden.

LEES MEER