De Kraanvogel

Onderwijs voor Acupuncturisten

Onderwijs voor acupuncturisten

Nascholing voor acupuncturisten bij De Kraanvogel is ervaringsgericht onderwijs. Onderwerpen zijn (aspecten van) Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley en Acupunctuur ter ondersteuning bij ontwikkelings- en helingsprocessen. Deze worden soms ook gecombineerd. Hier vindt u onze Actuele Cursussen.

Ervaringsgericht

Het meeste onderwijs, ook aan acupuncturisten, bestaat uit het overdragen van kennis, eventueel aangevuld met het aanleren van vaardigheden. Onderwijs in De Kraanvogel is ervaringsgericht. Wij gaan ervan uit dat je beter leert als je eigen ervaring het uitgangspunt vormt voor het leerproces. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we niet 'praten over' doorstroming van Qi, maar oefeningen aanbieden waarin je doorstroming of stagnatie kunt ervaren. Het kan ook betekenen dat de vraag "wat voel je in je lijf?" of "welke emotie voel je?" aan de orde komt tijdens een oefening. Bij de informatie over de verschillende cursussen staat beschreven welke vragen en werkvormen aan de orde komen. We bieden ook kennis en vaardigheden aan. Kennis kan dienen als een kader om je ervaringen te ordenen. En vaardigheden geven je de mogelijkheid om handen, voeten en een stem te geven aan wat je ervaring je leert. Meer lezen over Ervaringsgericht onderwijs voor acupuncturisten.

Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley

Eén van de belangrijkste motto's van J.R. Worsley, die vanaf de jaren '60 Vijf Elementen Acupunctuur in het Westen onderwees was "get out of your heads, get into your senses!" De belangrijkste criteria om te komen tot een diagnose van het Element zijn zintuiglijke waarnemingen: kleur, stemgeluid, emotie en geur vormen de basis voor de keuze voor Hout, Vuur, Aarde, Metaal of Water. Daarnaast wordt een aantal 'blokkades' onderscheiden, waarvan een aantal via de pols wordt gediagnosticeerd. In lessen bij De Kraanvogel bieden we je werkvormen aan om zelf je waarneming te leren verfijnen, zodat je kleuren, stem, emoties en geur kunt gaan waarnemen. We bieden oefeningen rond je eigen ervaringen. Video's van je eigen patiënten, het meebrengen van eigen patiënten in de les en het oefenen op elkaar kunnen hier deel van uitmaken. Sinds 2007 geeft Koos van Kooten les over aspecten van Vijf Elementen Acupunctuur. Hij deelt zijn kennis en ervaring graag met u.

Actuele cursussen

Onder actuele cursussen vindt u cursussen waarvan de datum vaststaat. Bij voldoende aanmeldingen gaan deze dagen op de geplande datum door.

Overige cursussen

Onder overige cursussen vindt u cursussen die op verzoek gegeven kunnen worden. Als u belangstelling heeft voor het onderwerp zoeken we een datum, locatie (meestal in De Kraanvogel in Utrecht) en andere deelnemers.

Supervisie

Als u Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley toepast (als beginner, relatief gevorderde of gevorderde met 'beginners mind') en onder persoonlijke begeleiding naar uw eigen behandelingen wilt kijken kan dat. Koos van Kooten biedt supervisie aan individuen en kleine groepen, in de eigen praktijk van de deelnemer of in De Kraanvogel, met echte patiënten of met hulp van door u zelf gemaakt videomateriaal.

Ondersteuning bij ontwikkelings- en helingsprocessen

Natuurlijk probeer je zo goed mogelijk te zijn in je vak als acupuncturist. Bij het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling is het daarnaast (meer nog dan bij het behandelen van klachten) belangrijk op welke manier je als acupuncturist aanwezig bent. Hoe zit je in je lijf? Wat wordt er in jou getriggerd? Op welke manier draag je bij aan de ontwikkeling van je patiënt en op welke manier hinder je deze misschien wel? Hoe kun je iemand uitnodigen om stappen te zetten in zijn of haar ontwikkeling? In de cursussen van Koos van Kooten komt dit aspect altijd ook aan de orde. Ook op dit vlak kan supervisie zinvol zijn.

Vijf Elementen Acupunctuur bij ontwikkelingsprocessen

Zowel het Element (het belangrijkste aspect van een Vijf Elementen diagnose) als 'blokkades' bieden patiënten aanknopingspunten om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Omgekeerd zijn stappen in een ontwikkelingsproces vaak te koppelen aan een Element of 'blokkade'. Er zullen daarom in lessen regelmatig verbanden aan de orde komen tussen beide aandachtsgebieden.