De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur

Acupunctuur combineren met psychotherapie

Acupunctuur kan een goede keuze zijn als je kampt met psychische klachten. Heel vaak is begeleiding door middel van Acupunctuur met Aandacht in mijn praktijk (De Kraanvogel - Acupunctuur) dan voldoende om weer meer Kwaliteit van Leven te gaan ervaren. Het is ook mogelijk om acupunctuur te doen als aanvulling op psychotherapie, als voorbereiding op psychotherapie. Ook kan het omgekeerd goed zijn om naast begeleiding met acupunctuur te kiezen voor psychotherapie. Hieronder staat meer over deze mogelijkheden. Als deze informatie je aanspreekt ben je van harte welkom voor een intakegesprek. Je kunt me bereiken op tel. 06-54124295 of via het contactformulier. De Kraanvogel is gevestigd in Utrecht en Arnhem. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben arts sinds 1993 en acupuncturist sinds 1998.

Acupunctuur als ondersteuning bij psychotherapie

Acupunctuur kan ondersteunend werken bij psychotherapie. De ‘hobbels’ waar je in psychotherapie tegenaan loopt komen vaak overeen met de ‘blokkades’ die tijdens een acupunctuurbehandeling naar voren komen. Wanneer door middel van acupunctuur deze ‘blokkades’ worden verminderd of tijdelijk worden weggenomen wordt het vaak mogelijk om in de psychotherapie een stap verder te komen. Mensen kiezen er soms zelf voor om acupunctuur te gebruiken als ondersteuning bij psychotherapie. In De Kraanvogel doet Anke Mulder die suggestie soms.
Een gebied waar acupunctuur vaak een goede aanvulling is is bij verwerking van oude trauma's en het doormaken van een helingsproces. Hierover heb ik een aparte website, Acupunctuur en Heling.

Acupunctuur als voorbereiding op psychotherapie

In Nederland is een groot gebrek aan psychotherapeuten. Psychotherapeuten hebben lange wachtlijsten en zorgverzekeraars hanteren strakke budgetten. Acupunctuur kan een goede voorbereiding zijn op psychotherapie. De lichamelijke of psychische spanning kan vaak al enorm afnemen, zeker als er ook aandacht wordt besteed aan wat er naar boven komt aan gevoelens of ervaringen. In psychotherapie is het vervolgens mogelijk om sneller en diepgaander te werken. In De Kraanvogel kan Anke Mulder tijdens een kennismakingsgesprek deze mogelijkheid noemen, of u kunt hier uit eigen beweging voor kiezen. Zo kunt u tijdens de wachttijd al werken aan uzelf met goede begeleiding.

Psychotherapie als vervolg / aanvulling op acupunctuur

Het kan ook omgekeerd. Soms komen tijdens een begeleiding met acupunctuur ervaringen naar boven en ontstaat de wens om daar dieper op in te gaan. Door opleiding en ervaring is het vaak mogelijk dat ik daar suggesties of oefeningen voor aanbied. Tijdens acupunctuurconsulten is daartoe echter maar beperkt de tijd. Ik doe daarom soms de aanbeveling om psychotherapie te overwegen. Dat kan in De Kraanvogel, bij Anke Mulder. Het kan ook bij iemand anders. Ik help graag bij die keuze. Mensen die na verloop van tijd kiezen voor psychotherapie komen doorgaans nog af en toe voor acupunctuur, maar minder vaak dan voordat ze startten met psychotherapie.
Het is wel belangrijk om te weten dat uw huisarts degene is die bepaalt of u verwezen kunt worden naar een psychotherapeut. Zonder verwijzing door de huisarts vindt geen vergoeding door de verzekering plaats.

Communicatie

Binnen De Kraanvogel

Wanneer u kiest voor het combineren van acupunctuur en psychotherapie binnen De Kraanvogel zijn Koos van Kooten en Anke Mulder elk verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in de begeleiding. Wij onderhouden wel contact over de inhoud van de begeleiding: wat is er besproken, wat is er op dit moment lastig, wat is er op dit moment nodig? Als het wenselijk is om afspraken aansluitend te plannen doen we dat na een consult samen met u. Organisatorische zaken als het bijhouden van afspraken en betalingen gebeuren afzonderlijk.

Met andere psychotherapeut

Als u een andere psychotherapeut heeft dan is het in elk geval goed wanneer deze weet dat u ook acupunctuurbehandelingen volgt. Doorgaans verloopt de communicatie dan via u. Dat is zelden een probleem. Zo nodig kan ik natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met uw psychotherapeut, en omgekeerd is dat natuurlijk ook zo.

Door het effect dat acupunctuur kan hebben op het psychische welbevinden (zie bijvoorbeeld de pagina over depressie) is acupunctuur een goede aanvulling op psychotherapie. Dat kan náást psychotherapie of als voorbereiding op psychotherapie. Beide kunnen binnen De Kraanvogel worden gecombineerd, maar u bent ook welkom als u op een andere plek psychotherapie volgt.

Afronding

Op een gegeven moment is het mogelijk om te stoppen, ofwel met acupunctuur, ofwel met psychotherapie, of met beide. Dit wijst zich meestal wel. Als acupunctuur bijvoorbeeld geholpen heeft om een ‘hobbel’ te nemen in de psychotherapie en die loopt weer prima is het niet nodig om door te gaan met acupunctuur. Omgekeerd is het soms zinvol om na afloop van de psychotherapie nog door te gaan met acupunctuur.

Contact opnemen

Wanneer het bovenstaande u aanspreekt, of wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier. Op de rest van deze website vindt u meer informatie over mijn praktijk en mijn achtergrond.