De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij burn-out

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van burn-out. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen weer meer plezier in het leven krijgen. Ze worden vitaler en krijgen vaak meer zicht op welke factoren er in hun leefsituatie van belang zijn bij het ontstaan en onderhouden van de burn-out. Dat maakt het mogelijk dat ze anders omgaan met de burn-out en met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de burn-out ook op de langere termijn wegblijft. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben arts en acupuncturist. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem. Ik omschrijf mijn manier van werken als Acupunctuur met Aandacht. Juist bij depressie is het belangrijk om niet alleen behandeld te worden door bijvoorbeeld medicatie of acupunctuur, maar ook zelf aandacht te geven aan wat je voelt en ervaart. Ik help je daar graag bij, om je te begeleiden bij het terugvinden van Kwaliteit van Leven. Als deze informatie je aanspreekt ben je van harte welkom voor een intakegesprek. Je kunt me bereiken op tel. 030-2331875 of via het contactformulier.

Burn-out: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je burn-out, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie burn-out als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van burn-out.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de burn-out, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw burn-out en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de burn-out voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van burn-out

Bij burn-out is er meestal sprake van vermoeidheid, cynisme, gebrek aan inspiratie (waar doe ik het eigenlijk nog voor?), afgenomen flexibiliteit, toegenomen behoefte aan ontspanning of ontlading. Zoals bij veel "moderne" aandoeningen of gezondheidsproblemen is er in termen van acupunctuur bij burn-out zowel een "stagnatie" (vastzitten of niet goed doorstromen van energie) als een "leegte" (relatief gebrek aan bepaalde aspecten van menselijk functioneren). Daarnaast lijkt er een gebrek aan het "waartoe" of de zin van het werk of het leven. Deze verschillende factoren zijn in wisselende mate aanwezig, en zijn alle belangrijk.
De stagnatie van energie biedt belangrijke mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de betekenis van (het ontstaan) van burn-out. Wat frustreert je, wat gaat je steeds meer tegenstaan? Door je deze vragen te stellen en vervolgens verder te vragen kom je vaak ervaringen tegen die wezenlijk zijn voor je eigen manier van werken. Wellicht ben je met veel idealisme begonnen aan je werk en blijkt de realiteit van het werk pijnlijker of weerbarstiger dan je had gedacht. Of misschien heb je in je werk situaties meegemaakt die je liever niet had meegemaakt (geweld, desinteresse, machtsspelletjes, onwil?). Het lijkt zo te zijn dat stagnatie van energie betekent dat je je (onbewust) afsluit voor pijnlijke of desillusionerende ervaringen. De stagnatie is eigenlijk een soort verdedigingslinie: tot hier en niet verder, dit vind ik niet meer acceptabel.
Het verminderen van de stagnatie (door acupunctuur en/of onderzoeken van je frustraties) geeft meer ruimte voor inspiratie en vitaliteit: je kunt weer genieten van dingen, staat meer open voor vreugde en pijn, kunt je weer beter concentreren.
De vraag: waarvoor doe ik het? (of: waarvoor leef ik?) lijkt belangrijk om niet bij eerste gelegenheid weer in een burn-out verzeild te raken. Deze vraag biedt toegang tot wat je zou kunnen noemen: individualiteit. Het antwoord op die vraag is uniek voor jou. Acupunctuur kan helpen om dichter bij een antwoord op die vraag te komen. Daarnaast kun je soms door het onderzoeken van je ervaringen rond vitaliteit of het gebrek daaraan dichter bij een antwoord op die vraag komen. Volgens mij is dit een belangrijk aspect van de behandeling van burn-out, al kan het zelden los van de andere aspecten worden gezien. 

Veranderingen bij burn-out

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij burn-out' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met burn-out bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de burn-out zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Burn-out en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de burn-out en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder burn-out verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langer durende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.