De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Overige > Acupunctuur bij spanningshoofdpijn

Acupunctuur bij spanningshoofdpijn

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van spanningshoofdpijn. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder vaak en minder hevig last hebben van hoofdpijn. Op de iets langere termijn verdwijnen de hoofdpijnklachten vaak grotendeels of geheel. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de spanningshoofdpijn als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de spanningshoofdpijn ook op de langere termijn wegblijft. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Opmerking: de tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

Spanningshoofdpijn: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je spanningshoofdpijn, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie spanningshoofdpijn als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van spanningshoofdpijn.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de spanningshoofdpijn, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw spanningshoofdpijn en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de spanningshoofdpijn voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van spanningshoofdpijn

Bij spanningshoofdpijn is er vanzelfsprekend sprake van pijn in het hoofd, meestal in combinatie met andere spanningsklachten. Op deze pagina schrijf ik vooral over de zogeheten 'spanningshoofdpijn', waarbij spierspanning in nek of schouders als een soort band omhoog kruipt om het hoofd. Met behulp van acupunctuur kan de energie die in het hoofd vast komt te zitten weer meer naar beneden in het lijf zakken. Daardoor komt er vaak meer rust. 
Als energie vooral 'in het hoofd' en de schouders zit is het vaak moeilijk om aandacht te hebben voor de rest van het lijf en voor emoties. Ik sta tijdens consulten daarom ook stil bij het (leren) voelen van het lichaam en het (meer) bewust worden van emoties. Naarmate mensen meer vertrouwd raken met deze gewaarwordingen ontdekken ze vaak ook de mogelijkheden om minder in het hoofd te blijven zitten, maar naast het denken ook te voelen. Dat leidt nog al eens tot andere keuzes, waar mensen zich uiteindelijk beter bij voelen. 

Veranderingen bij spanningshoofdpijn

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij spanningshoofdpijn' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met spanningshoofdpijn bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de spanningshoofdpijn zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Spanningshoofdpijn en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de spanningshoofdpijn en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder spanningshoofdpijn verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.