De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij pijnklachten

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van pijnklachten. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen duidelijk minder pijn krijgen. Vaak verplaatst de pijn zich eerst, of gaat de ernst van de pijnklachten sterker wisselen.. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de pijnklachten als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de pijnklachten ook op de langere termijn wegblijven, of dat hun leven er veel minder door wordt bepaald. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Opmerking: de tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

Pijnklachten: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je pijnklachten, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie pijnklachten als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van pijnklachten.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de pijnklachten, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw pijnklachten en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de pijnklachten voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van pijnklachten

Pijnklachten kan op zich beschouwd worden als een normale reactie van het lichaam op een (dreigende) "verstoring van de integriteit", dat wil zeggen beschadiging. Zonder pijn zou je niet merken dat er iets mis gaat of dreigt te gaan. Pijn heeft dus een belangrijke signaalfunctie. Dit geldt weliswaar nog steeds wanneer pijn chronisch wordt, maar vaak is dan niet meer duidelijk wat nu precies de betekenis is van dit signaal. Veel pijn heeft geen "duidelijke" oorzaak, en andersom zijn er veel mensen met een "duidelijke oorzaak" (bijvoorbeeld op een röntgenfoto te zien) die heel weinig pijn hebben. Pijn is dus een wonderlijke aangelegenheid. Bij langer bestaande pijn neemt de pijn vaak een steeds grotere plaats in het leven in. In plaats van de 'normale' bezigheden worden mensen vaak steeds meer geleefd door de pijn, of zijn juist vooral bezig om er zo min mogelijk last van te hebben.
In acupunctuurtermen is er sprake van vastzittende energie, ook wel 'stagnatie' genoemd. Het vastzitten van energie betekent vaak echter ook dat andere gevoelens of ervaringen vast (zijn) gaan zitten. Met behulp van acupunctuur kan de energie die vast zit weer in beweging komen. Wanneer de energie weer in beweging komt, komen ook bijbehorende emoties (boosheid, verdriet, angst, vreugde) weer in beweging en komt er meer ruimte voor andere lijfelijke ervaringen dan de pijnklachten. Omdat deze ervaringen vaak een relatief onbekend gebied zijn kan het zijn dat ik tijdens consulten ook bewust met u stilsta bij wat u voelt. Naarmate u meer vertrouwd raakt met deze gewaarwordingen gaat u vaak ook de mogelijkheden ontdekken om te blijven voelen. Hierdoor blijkt het mogelijk ook op de langere termijn pijnvrij te blijven, en tegelijk (weer) vitaler te worden.

Veranderingen bij pijnklachten

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij pijnklachten' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met pijnklachten bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de pijnklachten zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Pijnklachten en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de pijnklachten en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder pijnklachten verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.