De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Overige > Acupunctuur bij neurologische aandoeningen

Acupunctuur als begeleiding bij neurologische aandoeningen

Welkom op de website van De Kraanvogel, praktijk voor acupunctuur van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. Acupunctuur kan een goede aanvulling, of voor wie dat wil een alternatief, zijn op 'reguliere' behandelingen voor neurologische aandoeningen. Het kan helpen om het gevoel en bewegingsmogelijkheden te verbeteren. Ik kies ervoor om naast de lichamelijke kant van neurologische aandoeningen ook de geest (gedachten en emoties) en de ziel (zingeving) aandacht te geven, omdat die belangrijk zijn voor uw Kwaliteit van Leven. Ik noem deze manier van werken Acupunctuur met Aandacht. Daarnaast kan ik voor wie dat wil advies geven over voeding. Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.

Acupunctuur als lichamelijke ondersteuning bij neurologische aandoeningen

Ziekten die invloed hebben op het zenuwstelsel veroorzaken over het algemeen nare lichamelijke verschijnselen. Bij Multiple Sclerose of de ziekte van Lyme komen zowel veranderingen in het gevoel (de sensibiliteit) als veranderingen in de mogelijkheden om te bewegen (motoriek) veel voor en zorgen voor beperkingen. Bij de ziekte van Parkinson treden meer veranderingen in de motoriek op. Na een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) blijven er ook vaak klachten over op beide gebieden, en daarbij kunnen dan nog problemen met taal en spraak komen. Ook kunnen problemen met de ontlasting of het plassen voorkomen bij verschillende aandoeningen.
Op deze gebieden kan acupunctuur een bijdrage leveren aan het verminderen van de klachten. Dit betekent lang niet altijd dat de klachten helemaal verdwijnen. Wel treedt er vaak een verschuiving op. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een groter gebied weer een min of meer normale tastzin of pijnzin heeft, dat de kracht in de bovenbenen wat groter wordt (maar niet in de onderbenen) of dat de controle over de blaas sterker wordt. Dit soort relatief kleine verbeteringen kan een groot verschil maken in welbevinden en mate waarin iemand gehinderd wordt door de ziekte.

Effect op de aandoening zelf?

Bij de genoemde aandoeningen (MS, Parkinson, beroerte) is er over het algemeen weefsel definitief veranderd. Dat betekent dat het heel erg lastig en waarschijnlijk onmogelijk is om de ziekte terug te draaien. Acupunctuur helpt volgens mij dan ook vooral om de speelruimte die er nog is optimaal te gebruiken. Hoe minder ver voortgeschreden de ziekte is, hoe groter die speelruimte over het algemeen is. Ook kan acupunctuur helpen om het algehele gevoel van welbevinden te bevorderen, weer meer energie en levenslust te gaan ervaren. De ervaringen van mensen die ik in de loop van de jaren heb begeleid maken het bovendien aannemelijk dat bij mensen die acupunctuurbehandelingen volgen de achteruitgang een stuk langzamer gaat dan bij anderen.

Begeleiding met acupunctuur als geestelijke ondersteuning bij neurologische aandoeningen

De genoemde ziekten zorgen allemaal voor grote veranderingen. Wie ze krijgt komt dan ook meestal in een verwerkingsproces terecht, waarin allerlei emoties (angst, woede, verdriet) en gedachten (herinneringen, toekomstbeelden, schuldvraag, enz.) naar voren komen. Tegelijkertijd moeten er vaak heel veel keuzes gemaakt worden rond de behandeling en vaak ook in het dagelijks leven, dat niet meer zoals voorheen kan doorgaan.
Ook hier kan acupunctuur, of beter: begeleiding met acupunctuur, een bijdrage leveren. Ten eerste is er het effect van acupunctuur, en dan met name Vijf Elementen Acupunctuur, op emoties. Het is mogelijk, om door middel van acupunctuur meer ruimte te krijgen voor emoties zonder er door geleefd te worden. Zo kunnen bijvoorbeeld boosheid en verdriet ervaren worden in plaats van onderdrukt of ingeslikt, wat heel gebruikelijke manieren zijn om ze niet te hoeven voelen. Ik kies ervoor om in consulten ook stil te staan bij vragen als: hoe voel je je nu, wat houdt je van binnen bezig, wat zit je dwars? Juist door daar bij stil te staan wordt de verwerking bevorderd, en dat heeft vermoedelijk ook weer een positief effect op de behandeling.
Overigens geven veel mensen in de loop van een begeleiding aan dat de neurologische ziekte niet het begin was van emotionele verwarring of strijd. Terugkijkend blijkt meestal dat de manier van omgaan met gebeurtenissen die mensen tijdens deze heftige periode tegenkomen al veel eerder ontstaan is, en dat het ook zinvol is om daar naar te kijken. Vaak is het mogelijk om nieuwe manieren aan te leren, die beter zijn dan wat er voor het verschijnen van de ziekte 'normaal' was.

Begeleiding voor de ziel

Onder 'ziel' versta ik dat deel van de mens dat zich nog een laag dieper bevindt dan de gedachten en emoties. In de ziel zijn de verlangens te vinden, de pijn, de hoop, de liefde, de levenslust, om maar enkele voorbeelden te noemen. Juist in een crisis, en dat is het krijgen en hebben van een ernstige ziekte meestal, worden mensen in de ziel geraakt en als het ware uitgenodigd om daar meer contact mee te gaan maken. Lang niet iedereen wil die uitnodiging aannemen. Het heeft echter grote voordelen om dit wel te doen. De ziel is de plaats waar heling kan plaatsvinden (de geest is meer de plek van de verwerking). Heling heeft te maken met het je steeds meer verbinden met je eigen levensverhaal (verleden, heden en toekomst) en daar vrede mee gaan krijgen. Ook wordt vaak duidelijk om, als je leven verdergaat, heel bewust te kiezen voor wat wezenlijk is. Om deze reden geven mensen soms aan dat een ernstige ziekte (of een andere crisis) het beste is wat hen kon overkomen: ze zijn, vaak na een proces dat tijd en aandacht vroeg, veel meer in contact met zichzelf, en met hun omgeving.
Tijdens consulten zal ik daarom bewust aandacht besteden aan de vragen van de ziel. Daarvoor zijn meestal niet veel woorden nodig, maar wel aandacht, toewijding en mededogen. Deze hoop ik in voldoende mate beschikbaar te hebben als dat nodig is.

Lichaam, geest en ziel

Uit wat ik hierboven schrijf wordt vermoedelijk duidelijk dat ik groot belang hecht aan de ziel. Ik hoop dat ook voldoende duidelijk is dat ik deze niet los zie van lichaam en geest en aan alledrie aandacht geef.

Voeding

En dan is er nog de voeding. Naar mijn mening, en die van onafhankelijke (dit wil zeggen niet door de voedingsindustrie gesponsorde) wetenschappers, is een volwaardige, gevarieerde voeding die zo min mogelijk dierlijke producten bevat zowel voor het voorkómen van veel ziekten als voor de behandeling daarvan, het gunstigst. Bij multiple sclerose is het verband tussen melkconsumptie en het optreden van de aandoening overtuigend aangetoond. Als u dat wilt kan ik u advies geven over het veranderen van uw voeding.

Afspraak maken

Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.