De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Overige > Acupunctuur als ondersteuning bij IVF, ICSI of IUI

Acupunctuur als ondersteuning bij IVF, ICSI of IUI

Welkom op de website van De Kraanvogel, praktijk voor acupunctuur van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. In de loop van de jaren heb ik veel mensen begeleid die niet (of niet opnieuw) in verwachting raken, of bij wie zwangerschappen steeds eindigden in een miskraam. Op deze pagina kunt u lezen hoe deze begeleiding er uitziet en wat mensen als effect merken. Als deze informatie en de informatie over de praktijk u aanspreken bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt contact opnemen via deze pagina of door te bellen met 030-2331875.

Zoals u in de algemene informatie over mijn praktijk kunt lezen is het begeleiden van mensen met kinderwens niet mijn belangrijkste aandachtspunt. Er zijn verschillende praktijken in Utrecht die zich hier specifiek op richten. De tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

IVF, ICSI, IUI

Als het niet snel lukt om in verwachting te raken wordt er tegenwoordig steeds vroeger onderzoek gedaan naar medische redenen waarom zwanger worden niet lukt. Dit soort redenen is bijvoorbeeld: slechte zaadkwaliteit, afwezige menstruatiecyclus, verstopte eileiders. Vaak worden er geen duidelijke redenen gevonden. Of er nu wel of geen medische redenen worden gevonden voor het uitblijven van zwangerschap, steeds meer mensen kiezen voor een traject van vruchtbaarheidsbehandelingen: IUI (intra-uteriene inseminatie), IVF (in-vitro fertilisatie) of ICSI (intra-cytoplasmatisch spermatozo-injectie).
Uit onderzoek is gebleken dat acupunctuur kan helpen om de kans op een zwangerschap tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen te vergroten. Veel mensen zoeken dan ook een acupuncturist die hen daarbij wil en kan begeleiden.
Er zijn vrij veel acupuncturisten die acupunctuurbehandeling inzetten als een soort verlengstuk van de vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarbij wordt er vaak op vaste tijden tijdens het IVF-, ICSI- of IUI-traject geprikt. Bij ons ziet de begeleiding er iets anders uit.
Wij beschouwen kinderwens èn het proces van in verwachting raken als méér dan een medisch technische aangelegenheid. Wij beschouwen het proces van in verwachting raken, ook tijdens een vaak behoorlijk technisch vruchtbaarheidstraject, als een gebied waar lichaam, geest en ziel alle bij betrokken zijn. Wij besteden dan ook aandacht aan al deze gebieden. 
Dat betekent dat wij tijdens een intakegesprek aandacht besteden aan de medische aspecten (welk onderzoek is er verricht, wat waren de uitslagen daarvan, welke behandelingen heeft u al gevolgd), maar ook vragen naar andere gebieden van uw of jullie leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Hoe is jullie relatie? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Wat voor geweldservaringen heeft u in uw leven meegemaakt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Zou er een verband kunnen zijn tussen de moeite om in verwachting te raken en de antwoorden op deze vragen? Als zwanger raken niet het (enige) doel van de begeleiding zou zijn, welk doel zou u dan belangrijk vinden? 

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de puur medische aspecten van in verwachting raken voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke effecten van acupunctuur

Meer ontspanning

Tijdens een IVF-, ICSI- of IUI-behandeling zijn er vaak veel spanningsbronnen. Bloedprikken, het precieze tijdstip van inseminatie of punctie bepalen, allerlei organisatorisch kwesties, de injecties met hormonen om de cyclus te reguleren, de punctie zelf, het afwachten of er genoeg eicellen 'geoogst' konden worden, of de eitjes bevrucht zijn, de terugplaatsing, het afwachten of de terugplaatsing gelukt is.
Daarnaast zijn er natuurlijk de emoties rond de kinderwens, die sterk kunnen verschillen per persoon. Het gebeurt tijdens een vruchtbaarheidstraject ook regelmatig dat er spanningen binnen de relatie optreden of zichtbaar worden.
Verder is het zo dat 'stagnatie van energie' om te beginnen al een belangrijke reden is om moeilijk zwanger te raken. IVF-, IUI- of ICSI-behandeling verergeren vaak eerder bestaande spanningen.
Mensen die tijdens hun vruchtbaarheidsbehandelingen hebben gekozen voor begeleiding met acupunctuur geven vaak aan dat ze zich minder druk maken over het vruchtbaarheidstraject, ontspannener zijn tijdens puncties. Ook komt er vaak meer ruimte voor de emoties die het vruchtbaarheidstraject met zich mee brengt.

Meer energie

Zwanger raken, en vooral zwanger blijven vraagt veel energie. Het komt regelmatig voor dat bij een intake of tijdens begeleiding duidelijk wordt dat er al heel lang een grote vermoeidheid is. Vaak is deze vermoeidheid in verband te brengen met het vastzitten van energie (zie hierboven). Soms is het echter ook zo dat er daarnaast energie te kort is. Door acupunctuur en moxabehandeling is het mogelijk om weer meer energie beschikbaar te krijgen.

Beter in je vel

Uit het bovenstaande wordt vermoedelijk duidelijk dat onze begeleiding er vooral op gericht is om ontspannener en energieker te worden. Daarmee verminderen allerlei kleinere en grotere klachten en wordt het voor veel mensen makkelijker om in verwachting te raken. Gezien het belang van de leefsituatie en emoties en andere ervaringen die daarin een rol spelen komen die tijdens de begeleiding vaak ook aan de orde.

Acupunctuur tijdens een vruchtbaarheidstraject

Bij voorkeur beginnen we al enige tijd vóór de IVF of de ICSI met begeleiding. Op die manier is het mogelijk om de uitgangssituatie zo goed mogelijk te maken voordat het hele traject van start gaat. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk. Dan kijken we wat er op dit moment nodig en zinvol is. We zullen in ieder geval nooit meteen rond punctie en terugplaatsing gaan behandelen zonder dat er een vermindering van de spanning of een toename in energie merkbaar is. Natuurlijk houden we, vooral wanneer de begeleiding goed op gang is, wel rekening met de timing van de afspraken, zodat deze goed aansluiten op bijvoorbeeld het tijdstip van de inseminatie of de terugplaatsing.

Is begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel iets voor mij / ons?

Wanneer één of meer van de volgende situaties op u van toepassing is èn u voelt zich aangesproken door de informatie op deze pagina (en de rest van deze website) is het zinvol om een afspraak te maken voor een intake.

  • u wilt begeleiding met acupunctuur tijdens IVF, ICSI of IUI-behandeling
  • u ziet acupunctuur als een manier om tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen goed in uw vel te komen of te blijven
  • u wilt aandacht voor méér dan alleen de puur medische kant van in verwachting raken

Afspraak maken

Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk. u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.