De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij hooikoorts

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van hooikoorts. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen veel minder last hebben van de hooikoortsverschijnselen. Op termijn geven veel mensen zelfs aan dat in volgende jaren de klachten zelfs geheel wegblijven.. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de hooikoorts als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de hooikoorts ook op de langere termijn wegblijft. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Als deze informatie u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Opmerking: de tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

Hooikoorts: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je hooikoorts, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie hooikoorts als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van hooikoorts.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de hooikoorts, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw hooikoorts en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de hooikoorts voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van hooikoorts

Bij hooikoorts is er meestal sprake van een allergische reactie van de ogen en de neus op stuifmeel. De klachten zijn gebonden aan het bloeiseizoen van de plant of planten waarvoor iemand allergisch is. In acupunctuurtermen is er relatief (veel) te veel vastzittende energie in het hoofd, en dan met name bij de neus en de ogen. Met behulp van acupunctuur kan de energie die in het hoofd vast komt te zitten weer meer naar beneden in het lijf zakken.
Daardoor komt er vaak meer rust. Ook wordt het mogelijk om bewuster te worden van signalen van het lichaam en van emoties. Als energie vooral 'in het hoofd' zit is het vaak moeilijk om daar aandacht voor te hebben. Naarmate mensen meer vertrouwd raken met deze gewaarwordingen ontdekken ze vaak ook de mogelijkheden om minder in het hoofd te blijven zitten, maar naast het denken ook te voelen. Dat leidt nog al eens tot andere keuzes, waar mensen zich uiteindelijk beter bij voelen.

Veranderingen bij hooikoorts

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij hooikoorts' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met hooikoorts bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de hooikoorts zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Hooikoorts en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de hooikoorts en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder hooikoorts verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.