De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij eczeem

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van eczeem. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder last hebben van hun klachten. De jeuk en de ontsteking nemen vaak snel af, de droogte en schilfering blijven vaak wat langer. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de eczeem als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de eczeem ook op de langere termijn wegblijft. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Opmerking: de tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

Eczeem: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je eczeem, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie eczeem als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van eczeem.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de eczeem, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw eczeem en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de eczeem voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van eczeem

Bij eczeem is er meestal sprake van jeuk, roodheid en ontsteking op de huid. Daarbij komen dan vaak nog droogte en schilfering. In acupunctuurtermen is er sprake van energie binnenin het lichaam die een niet gangbare uitweg zoekt om naar buiten te komen. Bij mensen die last hebben van eczeem is dat via de huid. Vaak zijn het emoties (boosheid, verdriet, angst, vreugde) die niet altijd even goed geuit kunnen worden. Acupunctuur maakt het mogelijk om deze emoties duidelijker te gaan voelen. Daarom kan het zijn dat ik tijdens consulten ook bewust met u stilsta bij wat u voelt. Naarmate u meer vertrouwd raakt met deze gewaarwordingen gaat u vaak ook de mogelijkheden ontdekken om te blijven voelen en u te uiten. Hoe dit er in uw geval uit zou zien is natuurlijk hoogst individueel.

Veranderingen bij eczeem

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij eczeem' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met eczeem bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de eczeem zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Eczeem en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de eczeem en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder eczeem verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.