De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij astma

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van astma. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder vaak en minder hevig last hebben van aanvallen. Op de langere termijn hebben ze minder medicatie nodig en worden minder gehinderd door de beperkingen die astma met zich meebrengt. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de astma als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de astma ook op de langere termijn wegblijft. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Mijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts, werkte tussen 1993 en 1998 in Astmacentrum Heideheuvel in Hilversum en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. Mijn praktijk is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Opmerking: de tekst op deze pagina is afkomstig uit een eerdere versie van deze website. Deze pagina is op dit moment niet via het menu van de website te vinden en het is mogelijk dat informatie niet helemaal up-to-date is. U bent natuurlijk van harte welkom als de informatie over de praktijk en over mijn manier van werken u aanspreekt. Kijk daarvoor in het menu van de website, of hiernaast / hieronder.

Astma: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je astma, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie astma als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van astma.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de astma, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw astma en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de astma voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van astma

Bij astma is er meestal sprake van een allergische reactie in de luchtwegen. Dit gaat gepaard met klachten als benauwdheid, piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten. Sommige mensen worden hierdoor sterk gehinderd in hun bezigheden, en gaan situaties vermijden waarin de astma kan optreden. In acupunctuurtermen is er te veel vastzittende energie bij het middenrif. Dit geeft vaak klachten aan de longen en maakt dat de ademhaling hoog komt te zitten. Acupunctuur helpt om de energie die bij het middenrif vast is komen te zitten vrijer te laten bewegen, onder andere naar de longen. Daarmee nemen de klachten vaak sterk af, zowel in ernst als in frequentie.
Samen met het weer vrij kunnen bewegen van energie, kunnen ook emoties (boosheid, verdriet, angst, vreugde) in beweging komen. Daarom kan het zijn dat ik tijdens consulten ook bewust met u stilsta bij wat u voelt. Door meer vertrouwd te raken met hoe uw lijf en uw emoties voelen wordt het vaak mogelijk om daar op een andere manier mee om te gaan. Ook dat kan helpen om minder last te hebben van de klachten. 

Veranderingen bij astma

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij astma' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met astma bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de astma zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Astma en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de astma en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder astma verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.