Acupunctuur bij vermoeidheid

Welkom bij De Kraanvogel - Acupunctuur, de praktijk van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die last hebben van vermoeidheid. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen fitter worden. Ze zijn minder vaak en minder ernstig moe. Op deze pagina (en de andere pagina's op deze website) kunt u lezen hoe begeleiding in mijn praktijk er uitziet. Als deze informatie u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consultAls u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. 

Vermoeidheid en kwaliteit van leven

Het belangrijkste doel in mijn manier werken is dat uw Kwaliteit van Leven toeneemt. In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de vermoeidheid en andere lichamelijke verschijnselen, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw vermoeidheid en de antwoorden op deze vragen?

Mijn manier van werken noem ik Acupunctuur met Aandacht voor je lijf, je beleving en betekenis. Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de vermoeidheid voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van vermoeidheid

Hiernaast of in het hoofdmenu vindt u meer informatie over mijn praktijk en manier van werken. Als u een afspraak wil maken kan dat via het contactformulier of door te bellen. Hieronder vindt u nog enige gedachten en ervaringen over de betekenis van vermoeidheid. Veel mensen herkennen zich in dit verhaal. Als dat niet zo is, geen probleem, in een eerste consult kijk ik graag samen met u welke aanpak voor u geschikt is.

Gebrek aan energie?

De meeste mensen beschrijven vermoeidheid als een 'gebrek aan energie'. Je komt nergens aan toe, je wordt bij het minste of geringste moe. De batterij is leeg, bij wijze van spreken. Ook in de Chinese Geneeswijzen kan het zo zijn, dat vermoeidheid een teken is van 'leegte'. Met 'leegte' wordt bedoeld dat er een tekort is aan één of meerdere 'substanties'. ('Substanties' zijn bijv. Qi, Bloed, Yin of Yang.) Meestal zijn tekenen daarvan dat je je al na geringe inspanning 'leeg' voelt. Dat kan zijn lichamelijk leeg, maar vaak ook psychisch leeg. Je kunt bijvoorbeeld geen enthousiasme meer opbrengen voor zaken waarvoor je eerst warmliep. Of je kunt je niet meer concentreren. Dit beeld van 'leegte' is ons vertrouwd. Als je vermoeid bent wil je meer energie. 
'Leegte' kan een belangrijk aspect zijn van vermoeidheid, maar... hoe ontstaat leegte? Mijn ervaring van de afgelopen jaren is, dat je nog zoveel aan het aanvullen van tekorten kunt werken, maar dat dit ofwel niet werkt of maar heel kort werkt als je je niet ook bezighoudt met de vraag hoe die tekorten hebben kunnen ontstaan.

'Niet goed doorstromen'

Er zíjn 'oorzaken' van 'leegte' die niet zoveel met je manier van in het leven staan te maken lijken te hebben. Wanneer er een hongersnood is krijg je te weinig voedsel binnen. Wanneer je door een bevalling of een ongeluk heel veel bloed verloren hebt verlies je ook in korte tijd veel energie.
Meestal ligt de 'oorzaak' van 'leegte' echter niet in dit soort omstandigheden of gebeurtenissen. Het lijkt zo te zijn dat er aan de 'leegte' vrijwel altijd een 'niet goed doorstromen' vooraf gaat. De term die de Chinese Geneeswijzen daarvoor gebruiken is 'stagnatie'. Als je de energiehuishouding van het lichaam even beschouwt als een wegennet, dan is 'leegte' een gebrek aan voertuigen, waardoor het eten, de kranten, enz. niet vervoerd kunnen worden. 'Stagnatie' is filevorming, bijvoorbeeld door een wegversmalling of een ongeluk. Voertuigen genoeg, maar ze kunnen niet komen waar ze moeten zijn. Op den duur ontstaan er dus tekorten in de winkels, de informatievoorziening en allerlei andere belangrijke voorzieningen. Dan is er - náást de stagnatie - ook 'leegte' ontstaan. Helaas kun je die leegte niet oplossen door meer voertuigen te regelen. Zogauw je dat gaat doen loopt het verkeer nog vaster vanwege de wegversmalling. Dat betekent dat de behandeling voor stagnatie is: de wegversmalling opheffen en/of het verkeer regelen. Overigens heb je ook energie nodig om stagnatie op te lossen (een verstopte leiding moet je toch ergens mee doorspuiten..). Als er eenmaal stagnatie èn leegte is houden ze elkaar in stand. Dit is een veel voorkomende vicieuze cirkel. 

Kenmerken van stagnatie

Stagnatie heeft een paar kenmerken die het verschillend maken van 'leegte'. Bij stagnatie is het vaak het moeilijkste om op gang te komen. Als je eenmaal aan de gang bent gaat het eigenlijk wel. Bij stagnatie komt vaak ook een stuk frustratie kijken. Dingen gaan niet meer zoals je zou willen, en dat ergert je. Lichamelijk neemt stagnatie vaak de vorm aan van spanning. Gespannen spieren, oppervlakkiger ademhaling, wisselende spijsvertering, pre-menstruele klachten, moeilijk inslapen of onrustig slapen kunnen dan bijvoorbeeld klachten zijn die bij de vermoeidheid optreden. Een aantal van die klachten, zoals slaapgebrek, minder goede spijsvertering, minder goede doorbloeding, oppervlakkiger ademhaling kunnen uiteindelijk ook zorgen voor gebrek aan energie.

De belangrijkste 'oorzaak' van stagnatie zijn emoties. Niet zozeer emoties op zich, maar emoties die vast zijn gaan zitten. In andere woorden: er is een soort innerlijk conflict, wat je niet kunt oplossen met de middelen die je op dit moment tot je beschikking hebt. De bewuste of onbewuste onvrede die dat oproept ís de stagnatie. Zeker als de onvrede onbewust is kunnen er uit die stagnatie veel klachten voortkomen. Vandaar dat het in zo'n geval erg goed kan werken om je emoties de vrije loop te laten of je verhaal aan iemand te vertellen: je krijgt meer bewustzijn over de onvrede. Ik besteed tijdens behandelingen daarom vrijwel altijd ook aandacht aan de kleinere en grotere frustraties en andere emoties of ervaringen. Wanneer je gedurende de begeleiding leert om daar meer ruimte voor te maken en te houden wordt de vermoeidheid vaak ook op langere termijn steeds minder ernstig.

Veranderingen bij vermoeidheid

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij vermoeidheid' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met vermoeidheid bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de vermoeidheid zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer. 

Vermoeidheid en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de vermoeidheid en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder vermoeidheid verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.