De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij sinusitis

Welkom op de website van De Kraanvogel, acupunctuurpraktijk van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. Ik begeleid regelmatig mensen die last hebben van sinusitis. De meesten van hen merken dat hun klachten die verband houden met de sinusitis binnen enkele acupunctuurbehandelingen in ernst afnemen. De neus is vaker open, het slijm zit minder vast en de pijn neemt af. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de sinusitis als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de sinusitis ook op de langere termijn wegblijft. Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.

Sinusitis: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je sinusitis, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie sinusitis als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van sinusitis.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de sinusitis, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw sinusitis en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de sinusitis voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van sinusitis

Bij sinusitis is er meestal sprake van ontsteking van de neusbijholten. De neusbijholten zijn holle ruimtes in het bot van de schedel. Ze zijn doorgaans met lucht gevuld en staan via een nauwe opening in open verbinding met de neus. Bij sinusitis is er een ontsteking in de holtes. Ze zijn dan niet meer met lucht gevuld maar (deels) met slijm. Vaak is ook de opening naar de neus verstopt, waardoor er over- of onderdruk in de holtes ontstaat. Sinusitis is een 'normale' complicatie van een verkoudheid en gaat dan meestal met een paar dagen neusspoelen weer over. Een heel ander verhaal is chronische sinusitis. Daarbij zijn de bijholten heel vaak of zelfs continu verstopt en/of gevuld met slijm. Dit geeft meestal klachten als hoofdpijn, neusverstopping en hoestklachten (omdat slijm door de neus naar de keel loopt). Daarbij komen dan vaak nog vermoeidheid en niet helder kunnen nadenken. In acupunctuurtermen is er relatief te veel vastzittende energie in het hoofd, rond de neus en de ogen. Met behulp van acupunctuur kan de energie die in het hoofd vast komt te zitten weer meer naar beneden in het lijf zakken.
Daardoor komt er vaak meer rust. Ook wordt het mogelijk om bewuster te worden van signalen van het lichaam en van emoties. Als energie vooral 'in het hoofd' zit is het vaak moeilijk om daar aandacht voor te hebben. Naarmate mensen meer vertrouwd raken met deze gewaarwordingen ontdekken ze vaak ook de mogelijkheden om minder in het hoofd te blijven zitten, maar naast het denken ook te voelen. Dat leidt nog al eens tot andere keuzes, waar mensen zich uiteindelijk beter bij voelen.

Een apart hoofdstuk is het gebruik van antibiotica. Het probleem met antibiotica is dat ze wel de bacteriën doden, maar geen effect hebben op het slijm. Chinees gezien bevorderen ze zelfs het ontstaan van slijm, waardoor de voedingsbodem voor de volgende infectie wordt gelegd. Met behulp van acupunctuur is het over het algemeen mogelijk om zonder gebruik van antibiotica (of neussprays) zowel beginnende als vastzittende sinusitis te verhelpen.

Veranderingen bij sinusitis

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij sinusitis' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met sinusitis bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de sinusitis zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Sinusitis en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de sinusitis en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder sinusitis verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.