De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


Acupunctuur bij premenstruele klachten (pms)

Welkom op de website van De Kraanvogel, de praktijk van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig vrouwen die last hebben van premenstruele klachten (pms). De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder lang en minder hevig last hebben van de klachten die te maken hebben met de pms. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de premenstruele klachten (pms) als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de premenstruele klachten (pms) ook op de langere termijn wegblijven. Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.

Premenstruele klachten (pms): onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je premenstruele klachten (pms), of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie premenstruele klachten (pms) als een onderdeel van het leven van de vrouw die last heeft van premenstruele klachten (pms).
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de premenstruele klachten (pms), maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw premenstruele klachten (pms) en de antwoorden op deze vragen?

Vrouwen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de premenstruele klachten (pms) voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van premenstruele klachten (pms)

Bij premenstruele klachten (pms) is er meestal sprake van een combinatie van klachten die in de dagen of soms zelfs weken na de eisprong en voor de menstruatie optreden. Veel voorkomende premenstruele klachten zijn: vocht vasthouden, buik- of rugpijn, gespannen borsten en stemmingswisselingen (depressieve klachten, humeurigheid, opvliegendheid, huilen 'om niets'). Daarbij komen dan vaak nog vermoeidheid, slecht slapen en gebrek aan concentratie. Het Chinese Yin/Yang principe (waarover hier veel meer te vinden is) houdt in dat er in alles twee polen te vinden zijn die vloeiend in elkaar over dienen te gaan. Een bekend voorbeeld van een Yin/Yang cyclus is de dag/nachtcyclus. Ook in de menstruatiecyclus is deze Yin/Yangcyclus te herkennen. Daarbij is het moment van doorbreken van de menstruatie het moment waarop Yin (donker, rustig, innerlijk, aards, 'vrouwelijk') maximaal is en Yang weer op gaat komen. Het moment van de eisprong is het moment waarop Yang (licht, actief, uiterlijk, hemels, 'mannelijk') maximaal is en Yin weer begint op te komen. Pre-menstruele klachten vinden dus plaats in de periode dat het Yang steeds verder afneemt en het Yin steeds verder toeneemt. Pre-menstruele klachten hangen vaak samen met de moeite om ruimte te maken voor 'Yin'. Hoe dat er concreet uitziet zal sterk verschillen van persoon tot persoon, omdat 'ruimte maken voor Yin' of 'Yin toelaten' net zoveel aspecten telt als er Yin/Yang-paren zijn. Het lijkt er echter wel op dat meer 'vrouwelijke' kwaliteiten vaak wat ondergesneeuwd zijn bij mensen met premenstruele klachten. Dan heb ik het over: gevoel, intuïtie, zorgzaamheid, lijfelijkheid. Niet dat deze kwaliteiten er niet zijn, maar vaak kunnen ze niet goed tot hun recht komen. Verder lijkt het alsof het 'innerlijk', de ervaringswereld vaak relatief weinig aandacht krijgt.
In termen van energie betekenent pms vast zitten van energie, ook wel stagnatie genoemd. In alledaagse woorden: frustratie, irritatie of innerlijk conflict. Iets zit niet lekker en je bent op dat moment niet in staat om dat op een vruchtbare manier om te zetten.
De 'gangbare' behandeling van premenstruele klachten varieert van 'het is onzin, het bestaat niet' tot allerlei manieren om de klachten te verminderen. De bekendste manier daarvoor is het slikken van 'de pil'. Daarmee wordt de eigen menstruatiecyclus onderdrukt en er komt een namaakcyclus voor in de plaats. Vrij veel mensen met premenstruele klachten verdragen de pil echter slecht. Dit is uit het bovenstaande begrijpelijk als je weet dat de werking van de pil gebaseerd is op het vergroten van stagnatie, waardoor de cyclus in de war komt. Als je al stagnatie hebt (en dat is bij premenstruele klachten vrijwel altijd zo) worden je klachten alleen maar erger. 
Met behulp van acupunctuur kan deze energie weer beter doorstromen. Je zou kunnen zeggen: wat vast zat gaat stromen. Wát er vast zat, wordt vaak pas duidelijk wanneer het gaat stromen. Vaak nemen de klachten af, terwijl je emoties heftiger worden: boosheid, verdriet, vreugde. Dit is een goed teken. Vaak word iemand ook wat ontvankelijker (= Yinne kwaliteit) voor allerlei invloeden van buiten en merkt als het ware dat dingen raken, zonder er meteen iets mee te moeten doen. Hoe dit er concreet uitziet is natuurlijk zo niet te zeggen. Naarmate de doorstroming beter wordt wordt vaak ook duidelijker welke betekenis de premenstruele klachten voor iemand persoonlijk hebben. 

Veranderingen bij premenstruele klachten (pms)

Elke vrouw heeft haar eigen levensgeschiedenis, haar leefsituatie en haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij premenstruele klachten (pms)' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zet iemand met premenstruele klachten (pms) in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in haar leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaart iemand vooral dat ze op een andere manier in het leven staat. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de premenstruele klachten (pms) zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Premenstruele klachten (pms) en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de premenstruele klachten (pms) en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder premenstruele klachten (pms) verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als de informatie op deze pagina en op de pagina's over mijn praktijk u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consult. U kunt daarvoor een afspraak maken of meer informatie vragen via tel. 030-2331875 of via het contactformulier.