De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Acupunctuur bij overgangsklachten

Acupunctuur bij overgangsklachten

n mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig vrouwen die last hebben van overgangsklachten. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder vaak en minder hevig last krijgen van de overgangsverschijnselen. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de overgangsklachten als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de overgangsklachten ook op de langere termijn wegblijven, of dat hun leven er minder door wordt bepaald. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Als deze informatie u aanspreekt bent u van harte welkom voor een intakegesprekMijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Overgangsklachten: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je overgangsklachten, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie overgangsklachten als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van overgangsklachten.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de overgangsklachten, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw overgangsklachten en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de overgangsklachten voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van overgangsklachten

Bij overgangsklachten is er meestal sprake van een combinatie van klachten die met name voorkomen bij vrouwen tussen 45 en 55 jaar: opvliegers, nachtzweten, slecht slapen en stemmingswisselingen (vermoeidheid, depressieve klachten, humeurigheid, opvliegendheid, huilen 'om niets').  
Het Chinese Vijf Fasen - principe (waarover hier meer te vinden is) houdt in dat alle ontwikkelingen zich afspelen in een opéénvolging van verschillende Fasen. Ook in een mensenleven zijn deze fasen te herkennen. De leeftijd waarin overgangsklachten optreden, de "menopauze", is de leeftijd waarin de overgang van de Fase Aarde naar de Fase Metaal plaatsvindt. Als je levensfasen als seizoenen beschouwt is dit de overgang van nazomer naar herfst. Dat betekent dat de meeste materiële zaken en concrete dingen, zoals werk, financiën, opvoeding van kinderen en wonen wel geregeld zijn, maar ook dat de tijd van grote vooruitgang op dat gebied voorbij is. Het is de tijd waarin het lichaam minder soepel en sappig wordt. Het is een tijd waarin je de balans gaat opmaken, en waarin innerlijke zaken meer aandacht gaan vragen. Deze overgang is voor veel mensen lastig.
Wanneer deze overgang moeizaam verloopt, is er in termen van acupunctuur sprake van vastzittende energie, ook wel stagnatie genoemd. Deze stagnatie betekent wrijving en wrijving geeft warmte. In alledaagse termen: als iets je niet lekker zit of frustratie geeft kan dat maken dat je je gespannen en verhit gaat voelen. Wát je niet lekker zit is natuurlijk heel individueel.
Acupunctuur maakt het mogelijk de vastzittende energie weer in beweging te krijgen. Daardoor nemen de overgangsklachten vaak snel af. Dit kan daarnaast helpen om de overgang naar een nieuwe levensfase te maken. Het kan zinvol zijn om bewust aandacht te besteden hoe u deze overgang persoonlijk ervaart. Op deze wijze ontstaat er een wisselwerking tussen acupunctuur en uw eigen ervaringen. Daarom kan het zijn dat ik tijdens consulten ook bewust met u stilsta bij wat u voelt. 

Veranderingen bij overgangsklachten

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij overgangsklachten' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met overgangsklachten bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de overgangsklachten zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Overgangsklachten en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de overgangsklachten en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder overgangsklachten verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken voor een intakgesprek of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.