De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Acupunctuur bij bekkeninstabiliteit

Acupunctuur bij bekkeninstabiliteit

In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig vrouwen die last hebben van bekkeninstabiliteit. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder pijn hebben en vaak ook minder moe zijn. Voor een blijvend effect is vaak een meer langdurige begeleiding noodzakelijk. De reden daarvoor zal verderop op deze pagina duidelijk worden. Daarnaast veranderen zij vaak hun manier van omgaan met zowel de bekkeninstabiliteit als met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de bekkeninstabiliteit ook op de langere termijn wegblijft of in elk geval hun leven veel minder bepaalt. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Als deze informatie u aanspreekt bent u van harte welkom voor een intakegesprekMijn naam is Koos van Kooten, ik ben sinds 1993 arts en werk sinds 1998 als acupuncturist. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen. De Kraanvogel - Acupunctuur is gevestigd in Utrecht en Arnhem.

Bekkeninstabiliteit: onderdeel van uw leven

Ik ga er vanuit dat je bekkeninstabiliteit, of welke andere klacht of ziekte dan ook, kunt beschouwen als een uitnodiging tot verandering. Ik zie bekkeninstabiliteit als een onderdeel van het leven van de mens die last heeft van bekkeninstabiliteit.
In het eerste consult (intake-gesprek) besteed ik daarom aandacht aan de bekkeninstabiliteit, maar ik vraag ook naar andere gebieden van uw leven. Wat voor werk heeft u? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe vindt u dat? Hoe zijn de relaties met collega’s of baas? Heeft u een vaste relatie? Hoe is die? Heeft u kinderen? Hoe is de relatie met uw ouders? Wat beschouwt u als belangrijk in uw leven? Zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan terugdenkt? Wat zijn vragen waarmee u op dit moment van binnen bezig bent? Wat zou het verband kunnen zijn tussen uw bekkeninstabiliteit en de antwoorden op deze vragen?

Mensen die kiezen voor begeleiding met acupunctuur in De Kraanvogel geven vaak aan dat juist deze aandacht voor méér dan de bekkeninstabiliteit voor hen een reden is om hier te komen en te blijven komen.

Mogelijke betekenis van bekkeninstabiliteit

Bij bekkeninstabiliteit is er meestal sprake van pijnklachten bij het schaambeen en in de onderrug. Dit treedt met name op tijdens de zwangerschap of na de bevalling. In een enkel geval kan het voorkomen zonder dat iemand zwanger is geweest. Vaak is er dan een samenhang met een ongeval. Behalve de pijn is er vaak een ernstige vermoeidheid. Om er achter te komen wat er gebeurt bij bekkeninstabiliteit lijkt een aantal punten belangrijk. Ik noem ze hieronder, samen met een aantal ervaringen die daarmee te maken lijken te hebben.
Het bekken is letterlijk een fundamenteel deel van het lichaam. Als het bekken er niet was zou de romp in elkaar zakken, de organen uitzakken en zou je niet kunnen staan. Als je last hebt van bekkeninstabiliteit ervaar je vaak ook een instabiliteit van je hele lijf of zelfs je hele leven. Je kunt niet staan, je kunt niet stevig zitten, wat je wilt komt niet van de grond.
Bekkeninstabiliteit is vaak te relateren aan zwangerschap. In die zin heeft het ook te maken met de basis van het leven. En daarmee ook met schepping of creatie. Het doorgeven van leven lijkt ook te maken te hebben met het vormgeven van je eigen leven, creatief in het leven staan. Bij bekkeninstabiliteit komt daar vaak de klad in.
In termen van acupunctuur zijn bij bekkeninstabiliteit (meer dan bij welke aandoening of klacht dan ook) de zogeheten 'wondermeridianen' betrokken, en uniek aan bekkeninstabiliteit is, dat alle 'wondermeridianen' die met het bekken te maken hebben betrokken zijn. De wondermeridianen zijn sterk verbonden met wat in de Chinese geneeskunde Jing wordt genoemd, 'Essentie'. Dit is: wat je ten diepste bent en wat je in je leven vorm zou kunnen geven. De ervaring van 'Ik'. Ook dit lijkt een belangrijk thema bij bekkeninstabiliteit.
Acupunctuur kan helpen om op fundamenteel niveau hiernieuwde stevigheid te vinden. Dit proces kan worden ondersteund door bewust stil te staan bij het (kwetsbare) bekkengebied. Op deze wijze ontstaat er een wisselwerking tussen het onderzoeken van de eigen ervaring en acupunctuur. Daarom besteed ik tijdens de consulten bewust aandacht aan het bewustworden van wat u in uw lijf voelt en welke emoties u ervaart. 

Acupunctuurbehandeling zal overigens een groot deel van de (in de eerste tijd frequente, reken op één keer per week) behandeling uitmaken. Daarbij worden soms ook punten in het bekkengebied geprikt. Maar ook gebruik ik punten op de romp, het hoofd en de ledematen. Soms is tijdens een behandeling al verschil te voelen, en verbeteringen blijven in de loop van de tijd steeds langer bestaan.

Veranderingen bij bekkeninstabiliteit

Iedereen heeft zijn of haar eigen levensgeschiedenis, zijn of haar leefsituatie en zijn of haar doelen in het leven, bewust of onbewust. Dat betekent dat het niet te zeggen is welke veranderingen er 'bij bekkeninstabiliteit' in de concrete leefsituatie zullen gaan optreden. Soms zetten mensen die met bekkeninstabiliteit bij mij komen in de tijd tijdens of na de begeleiding duidelijk zichtbare stappen naar verandering in hun leefsituatie, bijvoorbeeld in werk of relatie. Heel vaak zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dan ervaren mensen vooral dat ze op een andere manier in het leven staan. Daarmee ontstaat er vaak ruimte voor andere gewaarwordingen, bijvoorbeeld van meer plezier, openheid of vitaliteit. De verschijnselen die horen bij de bekkeninstabiliteit zijn tegen die tijd meestal veel minder geworden of zijn geen bron van zorg meer.

Bekkeninstabiliteit en een helingsproces

Vaak is de verandering in het omgaan met de bekkeninstabiliteit en met andere omstandigheden, al dan niet samen met veranderingen in uiterlijke omstandigheden, voldoende om vitaler en (meestal) met minder bekkeninstabiliteit verder te kunnen.
Soms wordt echter duidelijk dat de klachten te maken hebben met de heftigheid van eerdere ervaringen, zoals geweldservaringen of verlieservaringen. De klacht of het niet-voelen was als het ware een manier om deze ervaringen niet te hoeven voelen. Het wel gaan voelen van deze ervaringen kán een enorme opluchting zijn, maar vraagt goede begeleiding. Een aantal mensen kiest er gaandeweg voor om in een langerdurende begeleiding bewust aandacht te gaan geven aan de redenen om niet te voelen en ook onderliggende ervaringen meer en meer te gaan toelaten. Daarmee komen vaak ook kwaliteiten die tot nu toe onderdrukt werden naar voren. Er is sprake van een helingsproces. Het begeleiden van mensen in een helingsproces is één van mijn aandachtsgebieden.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.