De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Wanneer acupunctuur? > Lichamelijke klachten > Acupunctuur als begeleiding bij kanker

Acupunctuur als begeleiding bij kanker

Welkom op de website van De Kraanvogel, acupunctuurpraktijk van Koos van Kooten, arts en acupuncturist in Utrecht en Arnhem. In mijn acupunctuurpraktijk begeleid ik regelmatig mensen die worden behandeld of zijn behandeld voor kanker. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen minder last krijgen van de bijverschijnselen of restverschijnselen van de behandeling. Daarnaast veranderen zij vaak de manier waarop zij omgaan met zowel hun lijf, met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat ze (weer) meer vitaal worden en ook blijven. Op deze pagina kunt u lezen hoe begeleiding in mijn acupunctuurpraktijk in De Kraanvogel er uitziet. Als deze informatie u aanspreekt bent u van harte welkom voor een eerste consultAls u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.

Acupunctuur kan een goede aanvulling zijn op 'reguliere' behandelingen voor kanker. Het kan maken dat behandelingen beter verdragen worden en waarschijnlijk zelfs beter aanslaan. Ook kan het helpen de vitaliteit te behouden of terug te krijgen. Ik kies ervoor om naast de lichamelijke kant van kanker ook de geest (gedachten en emoties rond de kanker) en de ziel (zingeving) aandacht te geven. Daarnaast kan ik voor wie dat wil advies geven over voeding.

Acupunctuur als lichamelijke ondersteuning bij kanker

Als er één ziekte is die zich in ieder geval (ook) heel lichamelijk uit, dan is het wel kanker. De reguliere behandeling richt zich dan ook sterk op het bestrijden van de celwoekering, door middel van (meestal) chemotherapie, bestraling of operatie. Vaak worden deze tegelijkertijd of na elkaar ingezet. Ook deze behandelingen hebben lichamelijke effecten. Naast het (hopelijk) verminderen of verdwijnen van het gezwel of de gezwellen komen er bijwerkingen. Operaties kunnen littekens geven of langdurige vermoeidheid. Chemotherapie levert een groot aantal bijwerkingen, waarvan bloedarmoede en verminderde weerstand tegen infecties de meest bedreigende zijn, maar haaruitval, vermoeidheid en misselijkheid worden vaak als vervelender ervaren. Bestraling levert vaak plaatselijk weefselbeschadiging op, naast ook vermoeidheid.

Acupunctuur (zeker in combinatie met moxabehandeling) kan in ieder geval helpen om behandelingen beter te verdragen. Mensen die in de periode van hun chemotherapie of bestraling acupunctuurbehandelingen volgen geven vaak aan dat zij minder last lijken te hebben van de behandelingen dan andere patiënten. Zo is bijvoorbeeld hun vermoeidheid minder, ze zijn minder bleek of hun bloed blijft beter zodat behandelingen niet hoeven worden uitgesteld. Vaak ook treden al deze effecten op. In allerlei ziekenhuizen, met name in Amerika, wordt acupunctuur tegenwoordig aan patiënten aangeboden, juist vanwege deze effecten.

Effect op de kanker zelf?

Het is lastig om te zeggen of de overleving van mensen die een reguliere kankerbehandeling combineren met acupunctuur groter is dan die van mensen die dat niet doen. In theorie is dit zeker mogelijk. Acupunctuur richt zich op het verbeteren van energiedoorstroming, en een gezwel is bij uitstek een plek waar deze doorstroming tekortschiet. Door het verbeteren van de energiedoorstroming neemt de vitaliteit toe, het immuunsysteem kikkert ervan op, en plaatselijke klachten verminderen. Verschillende mensen die ik in de loop der jaren heb begeleid gaven aan, in de loop van de begeleiding, die vaak ook nog doorliep nadat het reguliere traject was afgesloten, zelfs vitaler te zijn geworden dan ze voor het optreden van de kanker waren.

Begeleiding met acupunctuur als geestelijke ondersteuning bij kanker

Op zijn laatst na de diagnose 'kanker' is er waarschijnlijk niemand meer die niet geestelijk (psychisch) beïnvloed wordt door kanker. Er begint een heel verwerkingsproces, waarin allerlei emoties (angst, woede, verdriet) en gedachten (herinneringen, toekomstbeelden, schuldvraag, enz.) naar voren komen. Tegelijkertijd moeten er vaak heel veel keuzes gemaakt worden rond de behandeling en vaak ook in het dagelijks leven, dat niet meer zoals voorheen kan doorgaan.
Ook hier kan acupunctuur, of beter: begeleiding met acupunctuur, een bijdrage leveren. Ten eerste is er het effect van acupunctuur, en dan met name Vijf Elementen Acupunctuur, op emoties. Het is mogelijk, om door middel van acupunctuur meer ruimte te krijgen voor emoties zonder er door geleefd te worden. Zo kunnen bijvoorbeeld boosheid en verdriet ervaren worden in plaats van onderdrukt of ingeslikt, wat heel gebruikelijke manieren zijn om ze niet te hoeven voelen. Ik kies ervoor om in consulten ook stil te staan bij vragen als: hoe voel je je nu, wat houdt je van binnen bezig, wat zit je dwars? Juist door daar bij stil te staan wordt de verwerking bevorderd, en dat heeft vermoedelijk ook weer een positief effect op de behandeling.
Overigens geven veel mensen in de loop van een begeleiding aan dat de kanker niet het begin was van emotionele verwarring of strijd. Terugkijkend blijkt meestal dat de manier van omgaan met gebeurtenissen die mensen tijdens deze heftige periode tegenkomen al veel eerder ontstaan is, en dat het ook zinvol is om daar naar te kijken. Vaak is het mogelijk om nieuwe manieren aan te leren, die beter zijn dan wat er voor het verschijnen van de kanker 'normaal' was.

Begeleiding voor de ziel

Onder 'ziel' versta ik dat deel van de mens dat zich nog een laag dieper bevindt dan de gedachten en emoties. In de ziel zijn de verlangens te vinden, de pijn, de hoop, de liefde, de levenslust, om maar enkele voorbeelden te noemen. Juist in een crisis, en dat is het krijgen en hebben van kanker meestal, worden mensen in de ziel geraakt en als het ware uitgenodigd om daar meer contact mee te gaan maken. Lang niet iedereen wil die uitnodiging aannemen. Het heeft echter grote voordelen om dit wel te doen. De ziel is de plaats waar heling kan plaatsvinden (de geest is meer de plek van de verwerking). Heling heeft te maken met het je steeds meer verbinden met je eigen levensverhaal (verleden, heden en toekomst) en daar vrede mee gaan krijgen. Ook wordt vaak duidelijk om, als je leven verdergaat, heel bewust te kiezen voor wat wezenlijk is. Om deze reden geven mensen soms aan dat een ernstige ziekte als kanker (of een andere crisis) het beste is wat hen kon overkomen: ze zijn, vaak na een proces dat tijd en aandacht vroeg, veel meer in contact met zichzelf, en met hun omgeving.
Tijdens consulten zal ik daarom bewust aandacht besteden aan de vragen van de ziel. Daarvoor zijn meestal niet veel woorden nodig, maar wel aandacht, toewijding en mededogen. Deze hoop ik in voldoende mate beschikbaar te hebben als dat nodig is.

Lichaam, geest en ziel

Uit wat ik hierboven schrijf wordt vermoedelijk duidelijk dat ik groot belang hecht aan de ziel. Ik hoop dat ook voldoende duidelijk is dat ik deze niet los zie van lichaam en geest en aan alledrie aandacht geef.

Voeding

En dan is er nog de voeding. Ik heb daar ideeën over, en het kan goed zijn om die te kennen. Naar mijn mening, en die van onafhankelijke (dit wil zeggen niet door de voedingsindustrie gesponsorde) wetenschappers, is een volwaardige, gevarieerde voeding die zo min mogelijk dierlijke producten bevat zowel voor het voorkómen van welvaartsziekten, waaronder kanker, als voor de behandeling daarvan, het gunstigst. Als u dat wilt kan ik u daar advies over geven.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt kan dit via tel. 030-2331875 of door het contactformulier in te vullen.