De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur

Praktische informatie over acupunctuur bij De Kraanvogel

Hier vindt u informatie over de consultduur, de kosten van een consult, werktijden, evt. wachttijden, vergoeding door de ziektekostenverzekering, de voorwaarden voor korting en afzeggen, alsmede over de klachtenregeling. 

Adres en tel.

Arnhem: Bakenbergseweg 72, 6814 MK Arnhem (in 't Gulden Hart, Centrum voor Mens en Gezondheid)
Utrecht: Samuel van Houtenstraat 6, 3515 EA Utrecht
Telefoon: 06-54124295

Algemeen

De prijs per consult is vast, en gebaseerd op een consultduur van maximaal een uur. Doorgaans duurt een consult tussen de 30 en 60 minuten. Korting wordt verleend aan wie een U-pas (pas van de gemeente Utrecht voor mensen met een minimuminkomen), een Gelrepas of een vergelijkbare pas van een andere gemeente heeft. Deze korting geldt ook voor voltijds studenten. Als ook het kortingstarief moeilijk op te brengen is kan deze korting hoger uitvallen dan vermeld.

Vergoeding van consulten acupunctuur is mogelijk als uw aanvullende ziektekostenverzekering hiervoor dekking biedt. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) en arts.

Een consult kan tot 24 uur van tevoren (telefonisch op 06-54124295, evt. voicemail, of via het contactformulier) kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Als u later afzegt, of zonder bericht niet op een afspraak verschijnt wordt in principe het hele consult in rekening gebracht.

Tarieven 

  • Consult: € 90,-.
  • Consult (korting): € 65,-
  • Als ook het verlaagde tarief een beletsel vormt en dit echt een goede plek voor je is zoeken we samen een oplossing.
  • Het kortingstarief geldt niet voor een eventueel in te voeren koopversie van de U-pas!
  • Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Werktijden

Ik werk doorgaans op:

  • maandag en vrijdag 8.30 - 17.30 uur (Arnhem)
  • woensdag en donderdag 8.30 - 17.30 uur (Utrecht)

Afspraak maken en wachttijd

Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen. Op dit moment kunt u doorgaans binnen één tot twee weken terecht. Rond schoolvakanties kan dit wat langer duren.

Privacybeleid

In De Kraanvogel - Acupunctuur is een privacybeleid van kracht. Informatie hierover vindt u hier.

Videoopnames

Het kan zijn dat ik uw toestemming vraag voor het maken van een videoopname van alleen het gespreksdeel van een consult. Ik gebruik deze opnames om mijn behandeling beter te maken, en een enkele keer in lessen die ik zelf geef. Opnames worden geanonimiseerd en versleuteld bewaard op mijn eigen computer.

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de behandeling is het goed om eerst te kijken of u dit met mij kunt bespreken. Als we er samen niet uitkomen en u bent van mening dat ik in gebreke ben gebleven bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft hiervoor een klachtenfunctionaris, bereikbaar via het secretariaat van de NVA. Deze za eerst trachten te bemiddelen en kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de Stichting Zorggeschil. Een uitgebreide tekst, afkomstig van de NVA, vindt u hier. (In verband met een verandering van geschilleninstantie is deze momenteel niet geheel volledig. De klachtenfunctionaris kan u zo nodig verder helpen.)

NVA_Logo_transparant.gif