De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur

Praktische informatie over acupunctuur bij De Kraanvogel

Hier vindt u informatie over de consultduur, de kosten van een consult, werktijden, evt. wachttijden, vergoeding door de ziektekostenverzekering, de voorwaarden voor korting en afzeggen, alsmede over de klachtenregeling. 

Algemeen

De prijs per consult is vast, en gebaseerd op een consultduur van maximaal een uur. Doorgaans duurt een consult tussen de 30 en 60 minuten. Korting wordt verleend aan wie een U-pas (pas van de gemeente Utrecht voor mensen met een minimuminkomen) of een vergelijkbare pas van een andere gemeente heeft. Als ook het U-pastarief moeilijk op te brengen is kan deze korting hoger uitvallen dan vermeld.

Vergoeding van consulten acupunctuur is mogelijk als uw aanvullende ziektekostenverzekering hiervoor dekking biedt. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) en arts.

Een consult kan tot 24 uur van tevoren (telefonisch op 030-2331875, evt. antwoordapparaat, of via het contactformulier) kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Als u later afzegt, of zonder bericht niet op een afspraak verschijnt wordt in principe het hele consult in rekening gebracht.

Tarieven 

  • Consult: € 82
  • Consult (U-pastarief): € 60
  • Als ook het verlaagde tarief een beletsel vormt en dit echt een goede plek voor je is zoeken we samen een oplossing.
  • Het U-pastarief geldt niet voor de binnenkort in te voeren koopversie van de U-pas!
  • Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Werktijden

Ik werk doorgaans op:

  • maandag 9 - 17.30 uur
  • dinsdag 9 - 14.30 uur
  • woensdag 13.30 - 17.30 uur
  • vrijdag 9 - 17.30 uur

Afspraak maken en wachttijd

Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen. Op dit moment kunt u doorgaans binnen één tot twee weken terecht. Rond schoolvakanties kan dit wat langer duren.

Privacybeleid

In De Kraanvogel - Acupunctuur is een privacybeleid van kracht. Informatie hierover vindt u hier.

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de behandeling is het goed om eerst te kijken of u dit met mij kunt bespreken. Als we er samen niet uitkomen en u bent van mening dat ik in gebreke ben gebleven bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft hiervoor een klachtenfunctionaris, bereikbaar via het secretariaat van de NVA. Deze zak eerst trachten te bemiddelen en kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Een uitgebreide tekst, afkomstig van de NVA, vindt u hier. De website van de Geschilleninstantie vindt u hier.

NVA_Logo_transparant.gif