De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Meer lezen > Praktijk > Medische noodzaak

Medische noodzaak

Onderstaande informatie gold tijdens het begin van de lockdown van december 2020 - maart 2021. Deze mogelijkheid (gebaseerd op een zin over medische noodzaak op de website van de overheid) is op 17 februari na een precisering op deze webpagina vervallen.

De mogelijkheid tot behandeling in geval van 'medische noodzaak' bestaat tussen 17/2 en 3/3 dus niet meer. Informatie blijft (ook na de heropening op 3 maart) staan voor het geval er nog vragen over de periode tot/met 16 februari komen.

Ook tijdens de lockdown is acupunctuur in zeer beperkte mate mogelijk.

Wanneer er sprake is van 'medische noodzaak' is behandeling wel toegestaan. Ik hanteer dat als volgt.

  • uw klachten moeten uw dagelijks functioneren ernstig hinderen
  • u heeft op dit moment een behandelrelatie met mij, of u bent gericht verwezen door uw huisarts, verloskundige of specialist (evt. kunt u hier om vragen)
  • u en ik weten dat acupunctuur uw klachten kunnen verminderen omdat u hier eerder goede ervaringen mee heeft gehad of omdat dit bij veel mensen het geval is
  • voorbeelden zijn: bijwerkingen van radiotherapie of chemotherapie; zwangerschapsmisselijkheid; angst- of paniekstoornis; depressie; slapeloosheid

Ik ga hier terughoudend mee om (zie 2-3 mensen per week in plaats van ruim 20), maar vind dat deze mogelijkheid beschikbaar moet zijn. 

Vergoeding door de zorgverzekering zou gewaarborgd moeten zijn door vermelding van 'medische noodzaak' op de factuur.

Als u hier vragen over heeft, neem even contact op via het contactformulier of via telefoon 030-2331875 of 06-54124295.