De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Meer lezen > Praktijk > BIG-registratie

BIG-registratie

5 maart: Zie onderaan deze pagina voor de meest recente (positieve!) informatie! Artsentitel zal worden hersteld, met terugwerkende kracht. Détails volgen zo snel mogelijk.

Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, gz-psychologen: allemaal voorbeelden van hulpverleners die zijn ingeschreven in het BIG-register (BIG = Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Basisartsen hoefden tot nu toe niets te doen om ingeschreven te blijven in dit register. Vanaf 1 januari 2018 geldt ook voor hen (en dus voor mij) de eis om aan te tonen dat zij terecht de titel 'arts' dragen. Dat kan door werkervaring of door scholing en toetsing.

Werkervaring

Om als arts op basis van werkervaring te kunnen herregistreren dien je in de afgelopen vijf jaar ongeveer één dag per week 'relevante werkervaring' te hebben opgedaan. Daarbij is er nogal wat discussie, tot en met rechtszaken aan toe, of werk binnen de complementaire (of 'alternatieve') gezondheidszorg wel relevante werkervaring is. Het 'alternatieve' deel (in mijn geval de acupunctuurbehandeling) mag volgens de normen niet meetellen. Officieel dient de arts zelf te bepalen welk percentage van zijn werk relevante werkervaring is. Bij het indienen van een aanvraag tot herregistratie dient dus zowel het totaal aantal uren als het percentage dat daarvan relevante (= reguliere) werkervaring is te worden opgegeven.

Ik heb op basis van gemiddeld bijna vier dagen per week werkervaring en een door mij gekozen verdeling (60% relevante werkervaring) al in juli 2017 herregistratie aangevraagd. Deze aanvraag is na bijna 4 maanden .... afgewezen, omdat ik niet met 'harde' cijfers kan aantonen dat deze verdeling klopt. Ik ben op dit moment (december 2017, januari 2018) in beroep tegen deze beslissing, aangezien de eis op basis waarvan de aanvraag is afgewezen nergens staat vermeld en er geen richtlijnen zijn waar dit bewijsmateriaal aan zou moeten voldoen. Zolang dit bezwaar nog in behandeling is (volgende stap is een hoorzitting op 24 januari, vermoedelijk komt er vrij snel daarna een uitspraak en moet ik kijken wat voor verdere stappen ik nog wil nemen) is het voor mij niet mogelijk om op basis van werkervaring de titel 'arts' te blijven voeren. Dat betekent dat ik vanaf 1 januari de woorden 'niet praktiserend' dien toe te voegen achter de aanduiding van mijn beroep (of de verwijzing naar mijn beroep achterwege dien te laten). 

Scholing en toetsing

Deze bui voelde ik al hangen. Ik ben daarom begin dit jaar begonnen met het scholings- en toetsingsprogramma. Drie examens: basistheorie, klinisch redeneren en een praktijkexamen. Het laatste van deze examens heb ik half december gehaald. Ik heb daarom op 21 december het 'Periodiek Registratie Certificaat' in ontvangst mogen nemen. Daarmee kan ik herregistratie aanvragen. Eind goed, al goed?

Bij voorkeur via werkervaring

Vooralsnog kies ik er voor om de route via het erkend krijgen van mijn (ruim voldoende!) werkervaring zo ver mogelijk te bewandelen. Dat betekent dat ik het Periodiek Registratie Certificaat nog even in de kast laat. Ik ben namelijk niet de enige arts waarbij er moeilijk wordt gedaan over de werkervaring, en bovendien is er over vijf jaar opnieuw een herregistratieronde - waarbij ik bij voorkeur niet opnieuw het intensieve en kostbare scholings- en toetsingsprogramma volg. Ik hoop dat er de komende tijd meer duidelijkheid komt over de manier waarop op een redelijke en kloppende manier kan worden aangetoond welk deel van de werkzaamheden 'relevant' is. Verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) zetten zich hier momenteel voor in. 

Dit betekent mogelijk dat ik een aantal weken of maanden de artsentitel niet kan voeren. Hiervoor heb ik op alle pagina's waar mijn beroep vermeld staat een verwijzing toegevoegd. Dat heeft verder geen consequenties voor mij of voor u. Tenzij... u een verzekering heeft die behandelingen door artsen hoger vergoedt dan behandelingen door niet-artsen (dit geldt voor ONVZ en VVAA). Als dit voor u geldt, overlegt u dan even met mij, dan zoeken we naar een oplossing. 

Update eind januari:

  1. door het gekoppeld zijn van de AGB-code (een code die zorgverzekeraars gebruiken bij declaraties) aan het BIG-registratienummer blijkt deze AGB-code (hopelijk tijdelijk) te zijn vervallen. Als dit voor u geldt heeft u dat al persoonlijk van mij te horen gekregen, inclusief informatie hoe hier mee om te gaan. 
  2. op 24 januari heeft een hoorzitting plaatsgevonden op het Ministerie van VWS. De uitkomst daarvan is de afspraak dat ik aanvullend bewijsmateriaal opstuur, dat dit beoordeeld zal worden, waarna eventueel de BIG-registratie hersteld zal worden, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht. Hopelijk heeft de procedure rond mij ook een positief effect op al diegenen die nog op een beslissing wachten.
  3. in het vakblad voor artsen 'Medisch Contact' (orgaan van de Kon. Nederl. Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, KNMG) heeft ook op 24 januari een interview met mij gestaan over deze situatie. Samen met een aantal andere interessante interviews, bijvoorbeeld over de waanzinnige hobbels die een chirurg/tropenarts tegenkomt bij zijn herregistratie, maar of ik die zomaar op mijn site mag zetten betwijfel ik. Daarom alleen het stukje over mij.

Hopelijk komt er snel een einde aan de (in mijn ogen) onnodige onduidelijkheid.

Update 5 maart 2018: inmiddels is mij door de behandelend jurist van het ministerie meegedeeld dat mijn BIG-registratie met terugwerkende kracht hersteld zal worden. Dat zou betekenen dat ik binnenkort nooit géén arts zal zijn geweest - voor de instanties. Dat is goed nieuws. Hopelijk betekent dit ook dat de procedure voor herregistratie duidelijker vormgegeven zal worden. Dat zal afhangen van de formulering van de uitspraak op mijn bezwaarschrift. Ik houd u op de hoogte.