De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur


De Kraanvogel > Acupunctuur > Meer lezen > Praktijk > BIG-registratie hersteld!

BIG-registratie hersteld!

Op 22 maart 2018 heeft de Afdeling Bezwaar en Beroep van het Ministerie van VWS een beslissing op mijn bezwaar tegen het doorhalen van mijn BIG-registratie genomen.

Belangrijkste hierin: “Ik verklaar uw bezwaar gegrond en herroep het besluit van 2 november 2017.”

Vervolgens bijna 7 kantjes chronologie en overwegingen. De reden waarom het bezwaar gegrond wordt genoemd is (onderstrepingen door mij toegevoegd):

“Op grond van het dossier is mij gebleken dat ik in mijn eerdere brieven van 11 juli 2017, 23 augustus 2017 en 21 september 2017 (waarin ik u vroeg om aanvullende bewijsstukken) wel richtlijnen en voorbeelden heb meegestuurd waarmee aangetoond kan worden dat u aan de ureneis voldoet, maar ik u vervolgens onvoldoende heb begeleid als het gaat om het aantonen van de objectieve verdeling tussen gewerkte uren in de reguliere zorg en gewerkte uren in de niet reguliere zorg. Daar komt bij dat ik op uw laatste brief van 24 september 2017 waarin u vraagt om nadere aanwijzingen hoe u de noodzakelijke bewijsstukken kan aanleveren geen antwoord heb gegeven, maar slechts heb gereageerd met een doorhalingsbesluit. Ik ben gelet op deze punten van mening dat ik u in eerste instantie onvoldoende in de gelegenheid heb gesteld uw standpunt te onderbouwen met bewijs. Ik heb daarbij onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Om te voorkomen dat u door deze omissie van mijn kant een periode niet ingeschreven heeft gestaan in het BIG-register, herroep ik dan ook mijn eerdere besluit. De doorhaling vervalt hiermee. Er vindt alsnog een herregistratie plaats met ingang van de dagtekening van dit besluit. Dit betekent dat er geen tijdvak ontstaat waarin u niet geregistreerd was.”

Inmiddels ben ik bezig om de AGB-codes te heractiveren. Dat zou begin april afgerond moeten zijn (opnieuw een hoop bureaucratie) en dan zal ik een mail sturen aan iedereen die het betreft over de manier waarop declaraties alsnog kunnen worden ingediend.

Iedereen die de afgelopen maanden geduld heeft gehad met declareren en mij een hart onder de riem heeft gestoken in dit langdurige proces: hartelijk dank!