De Kraanvogel

Praktijk voor Acupunctuur

Acupunctuur met aandacht

Acupunctuur in De Kraanvogel is acupunctuur met aandacht voor lijf, beleving en betekenis. Op deze pagina leg ik, Koos van Kooten, arts en acupuncturist, uit wat ik daarmee bedoel. Achtereenvolgens komen de onderwerpen: "Aandacht", "Aandacht voor je lijf", "Aandacht voor je beleving" en "Aandacht voor betekenis" aan de orde. Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Utrecht en Arnhem.

Aandacht

Alles wat je doet gaat beter als je het met aandacht doet. Ik doe acupunctuur met aandacht: ik luister met aandacht naar wat je vertelt en hoe je dat doet, ik kijk nauwkeurig naar wat ik aan je zie, ik voel aandachtig je pols, ik kies met aandacht de punten die ik vandaag wil prikken en ik prik deze punten met onverdeelde aandacht. Ik merk dat dit verschil maakt in hoe ik aanwezig ben, en patiënten geven aan dat ze deze geconcentreerde en ontspannen manier van werken waarderen.
'Acupunctuur met aandacht' gaat niet alleen over hoe aandachtig ik zelf aanwezig ben. Het betekent ook dat je zelf tijdens en tussen de consulten aandacht kunt geven aan je lijf, aan je beleving en aan de betekenis van wat je doet en meemaakt. Ik kan je daar bij begeleiden.

Aandacht voor je lijf, je beleving en betekenis

Aandacht voor je lijf

Ik heb aandacht voor je lijf. Dat betreft lichamelijke klachten en verschijnselen, of ze nu lang bestaan of juist vandaag optreden. Deze kunnen een belangrijke aanwijzing geven voor hoe mijn acupunctuurbehandeling er vandaag uit kan zien. Ik voel je pols, ook een lichamelijk verschijnsel, die me verder helpt om een keuze te maken tussen de verschillende mogelijke puntcombinaties.
Ik nodig je ook uit om zelf aandacht te geven aan je lijf. Het heeft grote voordelen voor je gezondheid als je in staat bent om te voelen hoe je in je lijf zit. Vragen als: "waar is het gespannen en waar ontspannen?", "waar in je lijf is je aandacht vooral?", "hoe zit je?", "waar voel je je adembeweging?" kunnen helpen om meer bewustzijn te ontwikkelen over je lijf. Dit kun je ook thuis doen of op yoga, tai ji of een andere manier om aandachtig met je lijf bezig te zijn. Op een gegeven moment kun je gaan experimenteren, bijvoorbeeld in je houding of in de manier hoe je ademt. Zo kun je verschillen gaan voelen en leer je kiezen voor ontspannener en evenwichtiger manieren om in je lijf te zitten. Daardoor voel je je beter. Ook heb je meestal minder last van klachten en ziektes.

Aandacht voor je beleving

Ik heb aandacht voor je beleving. Ik vraag je regelmatig: "hoe is dat voor je?", "wat voel je nu?", "wat roept dat bij je op?". Het antwoord op die vraag (en de manier waarop je het antwoord geeft) helpt mij bij de acupunctuurbehandeling. Het heeft grote voordelen als je zelf ook bewust aandacht geeft aan wat er in je omgaat. Als je emoties en andere gewaarwordingen niet herkent zorgt dat er volgens de theorie van de Chinese Geneeskunde voor dat energie vast gaat zitten. Dat leidt tot verminderde vitaliteit en uiteindelijk ziektes. Als je innerlijke gewaarwordingen wel herkent en erkent zijn dat belangrijke stappen op weg naar meer vitaliteit.
Aandacht geven aan je beleving kun je ook prima tussen de consulten door doen. Ik geef daarvoor vaak suggesties: "sta de komende tijd eens stil bij momenten waarop je je ergert" of "houd de komende tijd eens dagelijks bij wat je raakt". Soms is het handig om naar een specifieke situatie te kijken. Net als met het voelen van je lijf kun je na een tijdje ook gaan experimenteren: je kunt bijvoorbeeld een andere manier kiezen om met irritatie om te gaan of je merkt dat je anders aankijkt tegen gebeurtenissen uit het verleden. Zo ontwikkel je meer innerlijke vrijheid ten opzichte van je emoties, je gewaarwordingen en je levensverhaal.

Aandacht voor betekenis

Wanneer je meer innerlijke vrijheid ontwikkelt ten opzichte van je eigen lijf, je innerlijke gewaarwordingen en je levensverhaal kun je je steeds meer open gaan stellen voor de werkelijkheid. Misschien merk je dat je minder vaak gevoelens of delen van je leven als negatief beschouwt. Ook kan het zijn dat je makkelijker accepteert wat je meemaakt en mee hebt gemaakt. Vaak voelt dit ruimer, alsof de werkelijkheid groter begint te worden dan jou en je directe omgeving. Mensen zeggen vaak dat ze daardoor meer 'betekenis' ervaren, meer het gevoel dat hun leven zin heeft. Je krijgt een heel ander perspectief. Ik vind dit heel belangrijk en begeleid je daar graag bij.

Werkwijze

Op deze pagina staat weinig over acupunctuur, en veel over aandacht. Op de pagina over Vijf Elementen Acupunctuur vind je informatie over de acupunctuurvorm die ik gebruik. Op de pagina over intake en consulten zie je hoe dat er van keer tot keer uitziet. En op de pagina over Koos van Kooten vind je informatie over mijzelf.

Neem gerust contact op als je vragen hebt!